Разрешение за връщане на материали (прозорец ID-320)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Разрешение за връщане на материали

описание: Manage Return Material Authorization

помощ: Разрешение за връщане на материали може да се изисква за да се приеат върнати стоки и да се създадат кредитни известия.TAB: Разрешение за връщане на материали

описание: Разрешение за връщане на материали


помощ Разрешение за връщане на материали може да се изисква за да се приеат върнати стоки и да се създадат кредитни известия.


Файл:Разрешение за връщане на материали - Разрешение за връщане на материали - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RMA Type Тип разрешение за връщане на материали Тип разрешение за връщане на материали Types of RMA M_RMAType_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipment/Receipt Shipment/Receipt MaterialShipment Document The Material Shipment / Receipt InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric
Amount
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process RMA Process RMA null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Order From RMA Create Order From RMA Creates an order based on this RMA Document. The RMA should be correct and completed. Generate Order from RMA will create an order based on this RMA document. GenerateTo
character(1)
Button
TAB: Разрешение за връщане на материали ред

описание: Разрешение за връщане на материали ред


помощ Детайлна информация за върнатите стоки


Файл:Разрешение за връщане на материали - Разрешение за връщане на материали ред - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RMA Разрешение за връщане на материали Разрешение за връщане на материали Разрешение за връщане на материали може да се изисква за да се приеат върнати стоки и да се създадат кредитни известия. M_RMA_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Shipment/Receipt Line Ред в Експедиция/Доставка Ред в документ по Експедиция или Доставка The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric
Amount
Line Amount Сума Сума без данъци и такси Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.