Детайли за доставчика (прозорец ID-176)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Детайли за доставчика

описание: Maintain Vendor Details

помощ: The Vendor Details Window allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.TAB: Доставчик

описание: Доставчик


помощ The Vendor Tab displays the Vendors. A Vendor is selected and all products for that Vendor will be displayed.


Файл:Детайли за доставчика - Доставчик - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Business Partner Group Група партньори Група на партньора Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Неплатени док. Обща сума на задължения по документи в първичната валута на осчетоводяване The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Продуктови детайли

описание: Продуктови детайли


помощ The Product Details Tab allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.


Файл:Детайли за доставчика - Продуктови детайли - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Рейтинг Method for rating vendors The Quality Rating indicates how a vendor is rated (higher number = higher quality) QualityRating
numeric
Integer
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Текущ доставчик Use this Vendor for pricing and stock replenishment The Current Vendor indicates if prices are used and Product is reordered from this vendor IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN Баркод Баркод (Универсален Продуктов Код или по-общото Европейски Артикулен Номер) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Цена Ст Стандартна Цена (по ценова листа) Това е официалната цена от ценоразписа във валутата от документа. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Срок на действие Effective Date of Price The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Цена на поръчката Цена основана на поръчката The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Хонорар (Включена) Сума за авторски права и др. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Последна покупна цена Цената от последната доставка на продукта The Last PO Price indicates the last price paid (per the purchase order) for this product. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Последна фактурна цена Цената от последната фактура за продукта The Last Invoice Price indicates the last price paid (per the invoice) for this product. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Мин. брой Мин. кол- което може да бъде поръчано The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Брой в пакет Брой в пакет в мерни единици за този продукт The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Договорен срок за доставка Promised days between order and delivery The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Време на доставката Брой дни между поръчката и доставката The Actual Delivery Time indicates the number of days elapsed between placing an order and the delivery of the order DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Разходи за поръчката Фиксирани разходи за поръчка The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Ном. продукта при продавача Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Категория при продавача Категория на продукта при продавача The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Производител Производител на продукта Производителя на продукта (полето се използва при разлика с Партньора / Доставчик) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Не се използва Не се използва The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.