Съвкупност артибути (прозорец ID-256)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Съвкупност артибути

описание: Поддържане съвкупност продуктови атрибути

помощ: Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking.TAB: Съвкупност артибути

описание: Поддържане съвкупност продуктови атрибути


помощ Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number and Guaragtee Date tracking. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping.


Файл:Съвкупност артибути - Съвкупност артибути - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Instance Attribute The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Партида The product instances have a Lot Number For individual products, you can define Lot Numbers IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Mandatory Lot The entry of Lot info is mandatory when creating a Product Instance null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Контрол върху партида Контрол върху продуктова пратида Дефиниция за създаване на партидни номера за продукти M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Lot Char Start Overwrite Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Lot Char End Overwrite Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Сериен номер The product instances have Serial Numbers For individual products, you can define Serial Numbers IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Mandatory Serial No The entry of a Serial No is mandatory when creating a Product Instance null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Контрол сериен номер Контрол сериен номер на продукт Дефиниране на създаване на сериен номер на продукти M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Guarantee Date Product has Guarantee or Expiry Date For individual products, you can define a guarantee or expiry date IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Mandatory Guarantee Date The entry of a Guarantee Date is mandatory when creating a Product Instance null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Guarantee Days Number of days the product is guaranteed or available If the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Mandatory Type The specification of a Product Attribute Instance is mandatory null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Употреба атрибути

описание: Атрибути използвани за съвкупността продуктови атрибути


помощ Атрибути и стойности на атрибутите използвани за продукта


Файл:Съвкупност артибути - Употреба атрибути - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Комплект Атрибути Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Атрибут Продуктов атрибут Product Attribute like Color, Size M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Последователност Последователност на въвеждане на редовете The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Изключване

описание: Изключване на способността да се въвеждат групи атрибути


помощ Създайте запис ако искате да изключите способността да въвеждате информация за групата атрибути на продукта. Имайте предвид че информацията е кеширана. За да стане ефективна може да се наложи ва влезете в системата повторно или да рестартирате кеш паметта.


Файл:Съвкупност артибути - Изключване - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Комплект Атрибути Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Таблица Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Транз. продажба Тази транзакция представя продажба The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.