Касова книга (прозорец ID-197)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Касова книга

описание: Поддържане на касова книга

помощ: Прозорецът на касовата книга дефинира банката и сметката срещу която се обработват касови транзакции.TAB: Касова книга

описание: Поддържане на касова книга


помощ The Cashbook Tab defines a unique cashbook for an organization.


Файл:Касова книга - Касова книга - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Cash Book Касова книга Касова книга The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Стойност по подразбиране Стойност по подразбиране The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Счетоводство

описание: Счетоводство касова книга


помощ The Cashbook Accounting Tab defines the accounting parameters for transaction involving a cashbook.


Файл:Касова книга - Счетоводство - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cash Book Касова книга Касова книга The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Asset Сметка за пари в брой/каса/ Сметка за пари в брой/каса / The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Каса/Разлики Каса/Разлики-Сметка The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Каса/Трансфер Cash Transfer Clearing Account Account for Invoices paid by cash CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Каса/Разходи Каса/Разходи -Сметка The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Каса/Приход Каса/Приход-Сметка The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.