Инстанция на комплект атрибути (прозорец ID-358)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Инстанция на комплект атрибути

описание: Показва детайлите и употребата на инстанция на комплект атрибути

помощ: nullTAB: Пример

описание: !?!


помощ null


Файл:Инстанция на комплект атрибути - Пример - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Attribute Set Комплект Атрибути Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Lot Партида Дефиниция на продуктова партида The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Search
Lot No Партида Номер на партидата The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Guarantee Date Guarantee Date Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Serial No Сериен номер Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
TAB: Спедиция, разписка за получаване

описание: Редове от спедиция на материала и разписка за получаване


помощ null


Файл:Инстанция на комплект атрибути - Спедиция, разписка за получаване - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Receipt Получаване Документ за заскладяване на материал (разписка) The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Search
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Преместено количество Количеството на преместен продукт. Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Движение

описание: Редове от движение на материали


помощ null


Файл:Инстанция на комплект атрибути - Движение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Inventory Move Местене на инвентар Movement of Inventory The Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Ред в преместване Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator To Къде Мястото където е преместен инвентара The Locator To indicates the location where the inventory is being moved to. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Table
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Преместено количество Количеството на преместен продукт. Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Фактура

описание: Редове от фактура за суми за плащане/суми за получаване


помощ null


Файл:Инстанция на комплект атрибути - Фактура - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Search
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Ред във фактура Фактура-Детайли запис The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Invoiced Фактурирано Количество във фактурата The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Unit Price Актуална Цена Актуална цена Актуалната или единична цена показва цената на продукта в първоначалната валута. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Lot No Партида Номер на партидата The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Lot Партида Дефиниция на продуктова партида The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Table Direct
Serial No Сериен номер Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.