Схема на отстъпки (прозорец ID-233)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Схема на отстъпки

описание: Maintain Trade Discount Schema

помощ: Trade discount schema calculates the trade discount percentageTAB: Схема на отстъпки

описание: Trade Discount Schema


помощ Trade discount schema calculates the trade discount percentage


Файл:Схема на отстъпки - Схема на отстъпки - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discount Type Тип на отстъпката Тип на търговска отстъпка/калкулация Type of procedure used to calculate the trade discount percentage DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Script Скрипт Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Flat Discount % Пропорц. отстъпка % Пропорционална отстъпка в % null FlatDiscount
numeric
Number
Quantity based Основана на кол-во Trade discount break level based on Quantity (not value) The calculation of the trade discount level is based on the quantity of the order and not the value amount of the order IsQuantityBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accumulation Level Ниво на натрупване Level for accumulative calculations null CumulativeLevel
character(1)
List
Renumber Преномериране Преномерирани отстъпкови записи null Processing
character(1)
Button
TAB: Прекъсване на отстъпка

описание: Trade discount based on breaks (steps)


помощ null


Файл:Схема на отстъпки - Прекъсване на отстъпка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount Schema Схема на отстъпки Схема на отстъпката After calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Последователност Последователност на въвеждане на редовете The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Break Value Стойност за нивото на достигане? Долна стойност при която отстъпката е стартирана? Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric NOT NULL
Number
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Break Discount % Достигнато ниво/ Отстъпка % Търговска отстъпка в процент за достигнато ниво? Търговска отстъпка в процент за достигнато ниво? BreakDiscount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.