Тип чат (прозорец ID-380)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Тип чат

описание: Maintain Chat Types

помощ: Chat TypesTAB: Тип чат

описание: Поддържане на тип дискусия/чат


помощ Типа чат ви позволява да получавате абонаменти за определено съдържание на дискусии. Той е свързан с таблица.


Файл:Тип чат - Тип чат - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Таблица Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Moderation Type Moderation Type Type of moderation null ModerationType
character(1)
List
TAB: Обновления

описание: Абонати за типа чат.


помощ Абонатите получават обновления по имейл или уведомление


Файл:Тип чат - Обновления - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Chat Type Тип чат Type of discussion / chat Типа чат ви позволява да получавате абонаменти за определено съдържание на дискусии. Той е свързан с таблица. CM_ChatType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.