RfQ Topic (прозорец ID-314)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: RfQ Topic

описание: Maintain RfQ Topics and Subscribers

помощ: Темата на искане за офертави позволява да поддържате абонаментен лист от потенциални доставчици които отговарят на искания за офертаTAB: Тема

описание: Тема на искане за оферта


помощ Темата на искане за офертави позволява да поддържате абонаментен лист от потенциални доставчици които отговарят на искания за оферта


Файл:RfQ Topic - Тема - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
RfQ Topic RfQ Topic Topic for Request for Quotations Темата на искане за офертави позволява да поддържате абонаментен лист от потенциални доставчици които отговарят на искания за оферта C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Format Формат отпечатване Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Абонат

описание: Абонат на тема в искания за оферта


помощ Абонат който да бъде поканен да отговори на искане за оферта


Файл:RfQ Topic - Абонат - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
RfQ Subscriber RfQ Subscriber Абонат на тема в искания за оферта Абонат който да бъде поканен да отговори на искане за оферта C_RfQ_TopicSubscriber_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Topic RfQ Topic Topic for Request for Quotations Темата на искане за офертави позволява да поддържате абонаментен лист от потенциални доставчици които отговарят на искания за оферта C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Subscribe Date Date the contact actively subscribed Date the contact subcribe the interest area SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Opt-out Date Date the contact opted out If the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest Area OptOutDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Ограничение

описание: Включване на абонат само за някои продукти или категории продукти


помощ Enter the products / product categories for which the subscriber should be included. If no product / category is entered, the subscriber is requested to answer requests for all lines in a RfQ


Файл:RfQ Topic - Ограничение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Subscriber RfQ Subscriber Абонат на тема в искания за оферта Абонат който да бъде поканен да отговори на искане за оферта C_RfQ_TopicSubscriber_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.