Групова обработка плащания (прозорец ID-303)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Групова обработка плащания

описание: Обработване на плащания във формат за EFT

помощ: Партиди плащания трансфери по електронен пътTAB: Партида плащания

описание: Process Payment Batch


помощ Партиди плащания трансфери по електронен път


Файл:Групова обработка плащания - Партида плащания - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Payment Batch Партида плащания Payment batch for EFT Партиди плащания трансфери по електронен път C_PaymentBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Processor Обработване на плащанията Процесор за електронни плащания? The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Processing date Дата на обработката null null ProcessingDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Обработи сега null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Плащане

описание: Разглеждане информация плащания


помощ null


Файл:Групова обработка плащания - Плащане - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Batch Партида плащания Payment batch for EFT Партиди плащания трансфери по електронен път C_PaymentBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Банкова сметка Сметка в банката The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Разписка Това е търговска транзакция (резписка) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Ден на транзакцията Ден на транзакцията The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Дата осчетоводяване Дата на осчетоводяване на фактурата The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Предплащане Плащането/Разписката е Предплащане Плащания, които не са обвързани към фактура с такса, се осчетоводяват по сметкта за Необвързани плащания. Когато е вдигнат този флаг, плащането се осчетоводява по сметката за Плащане от клиент или Плащане към доставчик. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Валута/Тип Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Сума на плащането Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Сума на отписването Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric
Amount
Discount Amount Сума на отстъпката Калкулирана е сума на отстъпка The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Надплатено/Недоплатено- Плащане Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Тип платежа Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) TenderType
character(1) NOT NULL
List
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Posted Разнасяне Състояние на документа Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния Posted
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.