Пакет (прозорец ID-319)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Пакет

описание: Manage Shipment Packages

помощ: Доставката може да се състои от един или повече пакети. Пакетът може да бъде проследяван.TAB: Пакет

описание: Пакет спедиране


помощ Доставката може да се състои от един или повече пакети. Пакетът може да бъде проследяван.


Файл:Пакет - Пакет - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Receipt Получаване Документ за заскладяване на материал (разписка) The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipper Спедитор Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship Date Shipdate Shipment Date/Time Actual Date/Time of Shipment (pick up) ShipDate
timestamp without time zone
Date
Tracking Info Tracking Info null null TrackingInfo
character varying(255)
String
Date received Дата получаване Дата на получаване на продукта The Date Received indicates the date that product was received. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Info Received Info Received Information of the receipt of the package (acknowledgement) null ReceivedInfo
character varying(255)
String
TAB: Ред в пакета

описание: Детайлното съдържание на пакета


помощ Връзка към реда на доставката


Файл:Пакет - Ред в пакета - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Package Line Ред в пакета Детайлното съдържание на пакета Връзка към реда на доставката M_PackageLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Пакет Пакет спедиране A Shipment can have one or more Packages. A Package may be individually tracked. M_Package_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.