Заявка за продажба (прозорец ID-143)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Заявка за продажба

описание: Въвеждане и промяна на заявки за продажба

помощ: The Order Window allows you to enter and modify Sales Orders.TAB: Поръчка

описание: Order Header


помощ The Order Header Tab defines the parameters of an Order. Changing the Organization, Business Partner, Warehouse, Date Promised, etc. changes these values on all the lines.


Файл:Заявка за продажба - Поръчка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Връзка с поръчка Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Тип документ Целевия документен тип за преобразуване на документи You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Дата на поръчката Дата на поръчката Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Планирана дата Планирана дата The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Партньор фактура Партньора, който се фактурира If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Адрес фактура Адреса на партньора, който се фактурира null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Контакт фактура Партньора, с който се контактува за фактурата null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Правила за доставка Правила за доставка The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Приоритет Приоритет на документа Това поле показва важността (висока, средна, ниска) на този документ PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Доставка чрез Как се осъществява доставката The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Спедитор Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Транспортни разходи-Правила Метод за определяне на транспортните разходи The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Категория товар Категория на товара Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Стойност на транспорта Стойност на транспорта The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Ценова листа Уникален идентификатор на дадена ценова листа Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Валута/Тип Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Печат на отстъпките Отпечатване на отстъпката във фактурата и поръчката The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Размер на такса Размер на такса The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Правила за плащане Как плащате фактурата The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Срок на плащане Определя начина на плащане за тази сделка Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Дейност Бизнес дейност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Начална организация Performing or initiating organization The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Потребител1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Потребител2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Обща сума редове Общата сума по всички редове на документа The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Всичко Всичко The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Pay Schedule valid Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Копиране редове Копиране на редовете от друг ордер null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Обработка на заявка null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Разнасяне Състояние на документа Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Order Type Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition) null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Ред в поръчка

описание: Ред в поръчка


помощ The Order Line Tab defines the individual line items that comprise an Order.


Файл:Заявка за продажба - Ред в поръчка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Планирана дата Планирана дата The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Дата на поръчката Дата на поръчката Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Назначение на ресурса Назначение на ресурса null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Quantity Количество Въведено количество на основата на избраната Мерна единица The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Поръчано количество Поръчано The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Доставено кол-во Доставено кол-во The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Резервирано Резервирано The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Фактурирано Количество във фактурата The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Спедитор Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Цена Въведена цена - цената базирана на избраната/основната мерна единица Въведената цена е конвертирана до реалната цена на базата на преобразуването на мерната единица PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Актуална Цена Актуална цена Актуалната или единична цена показва цената на продукта в първоначалната валута. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Цена Ст Стандартна Цена (по ценова листа) Това е официалната цена от ценоразписа във валутата от документа. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Стойност на транспорта Стойност на транспорта The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Данък Идентификатор на данъка The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Отстъпка (%) Отстъпка (%) Това поле показва приложената отстъпка или взета като процент. Discount
numeric
Number
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Дейност Бизнес дейност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Начална организация Performing or initiating organization The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Потребител1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Потребител2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Сума Сума без данъци и такси Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Lost Sales Qty Quantity of potential sales When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Данък на поръчка

описание: Данък на поръчка


помощ The Order Tax Tab displays the tax amount for an Order based on the lines entered.


Файл:Заявка за продажба - Данък на поръчка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Данък Идентификатор на данъка The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Сума на данъка Сума на данъка за документа The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Данъчна основа Основа за изчисяване размера на данъка The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Включително данъци Данъка е включен в цената The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

описание: Order Payment Schedule


помощ null


Файл:Заявка за продажба - Payment Schedule - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule График плащания Payment Schedule Template Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Due Date Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Дължима сума Сумата дължима по плащане Пълната сума дължима по плащането DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Discount Date Last Date for payments with discount Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Сума на отстъпката Калкулирана е сума на отстъпка The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Валиден Елемента е валиден Елемента премина проверката за валидност IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: POS Payment

описание: null


помощ null


Файл:Заявка за продажба - POS Payment - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Плащане Идентификатор на плащане The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Тип платежа Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) TenderType
character(1)
List
Payment amount Сума на плащането Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Сметка Име Име на кретитната карта или на притежателя на сметката The Name of the Credit Card or Account holder. A_Name
character varying(60)
String
Routing No Номер ABA Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Номер на чека Номер на чека The Check Number indicates the number on the check. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Номер на сметката Номер на сметката The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. AccountNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Планирана дата Планирана дата The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Кредитна карта Кредитна карта The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment. CreditCardType
character(1)
List
Number Номер Номер на кредитната карта The Credit Card number indicates the number on the credit card, without blanks or spaces. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Код голос. авторизации Voice Authorization Code from credit card company The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.