Отпечатване етикети (прозорец ID-263)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Отпечатване етикети

описание: Print Label Format

помощ: Maintain Format to print LabelsTAB: Етикет

описание: Отпечатване етикети


помощ Поддържане на формата за печатане на етикети


Файл:Отпечатване етикети - Етикет - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Print Label Отпечатване етикети Label Format to print Format for printing Labels AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Таблица Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Label printer Label printer Label Printer Definition null AD_LabelPrinter_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printer Name Printer Name Name of the Printer Internal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).

If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.

PrinterName
character varying(40)
String
Landscape Пейзаж Ориентация на листа от тип Пейзаж null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Height Label Height Height of the label Physical height of the label LabelHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label Width Label Width Width of the Label Physical Width of the Label LabelWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Ред

описание: Отпечатване на ред в етикета


помощ Поддържане на формат на реда на етикет


Файл:Отпечатване етикети - Ред - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Print Label Line Отпечатване на ред в етикета Print Label Line Format Format of the line on a Label AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label Отпечатване етикети Label Format to print Format for printing Labels AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Последователност Последователност на въвеждане на редовете The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Format Type Label Format Type Label Format Type null LabelFormatType
character(1) NOT NULL
List
Print Text Етикет The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60)
String
Column Колона Колона в таблица Link to the database column of the table AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
X Position Позиция X Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Позиция Y Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label printer Function Функция принтер етикети Function of Label Printer null AD_LabelPrinterFunction_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Превод

описание: Превод отпечатване ред на етикет


помощ Поддържане на превода на форматите на редове на етикета


Файл:Отпечатване етикети - Превод - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label Line Отпечатване на ред в етикета Print Label Line Format Format of the line on a Label AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Език Език за този партньор The Language identifies the language to use for display and formatting AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Прехвърлено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Етикет The label text to be printed on a document or correspondence. The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. PrintName
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.