Натрупване на събиране на дългове (прозорец ID-321)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Натрупване на събиране на дългове

описание: Manage Dunning Runs

помощ: Manage Dunning RunsTAB: Натрупване на събиране на дългове

описание: Менажиране на натрупване на събиране на дългове


помощ Менажиране на натрупване на събиране на дългове


Файл:Натрупване на събиране на дългове - Натрупване на събиране на дългове - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Dunning Date Date of Dunning null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Събиране на дългове Правила за събиране на вземания по стари фактури The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Create Dunning Run Create Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteria null Processing
character(1)
Button
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Изпращане null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Въведена информация

описание: Запис на натрупване на събиране на дългове


помощ Поддържане на детайли по писмо за събиране на дългове към бизнес партньор


Файл:Натрупване на събиране на дългове - Въведена информация - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Натрупване на събиране на дългове Натрупване на събиране на дългове null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Бележка Незадължителна, допълнителна информация дефинирана от потребителя Това поле позволява за допълнително добавяне на информация, касаеща този запис Note
character varying(2000)
Text
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ред

описание: Ред в натрупване на събиране на дългове


помощ Пддържане на информацията от редовете на натрупване на събиране на дългове


Файл:Натрупване на събиране на дългове - Ред - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Запис на натрупване на събиране на дългове Запис на натрупване на събиране на дългове null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Плащане Идентификатор на плащане The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule График плащания по фактури График плащания по фактури The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute Разискван Документа се разисква Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Отворено кол-во Сума по незавършен документ null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Конвертирана стойност Конвертирана стойност The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Дни на просрочието Дни на просрочието (отрицателното значение: брой дни след просрочието) null DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Times Dunned Number of times dunned previously null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Свободна сума Свободна сума The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Сума на лих.процент Сума на лих.процент The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Всичко Пълна сума Това поле показва пълната сума на документа. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.