Склад и локатори (прозорец ID-139)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Склад и локатори

описание: Maintain Warehouses and Locators

помощ: The Warehouse and Locators Window defines each Warehouse, any Locators for that Warehouse and the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.TAB: Склад

описание: Склад


помощ The Warehouse Tab defines each Warehouse that is used to store products. If a Source warehouse is selected, all product replenishment is from that warehouse. If you use custom replenishment algorithms, you need to define the class used per warehouse.


Файл:Склад и локатори - Склад - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit В движение Преместването е в ход Преместването на материала е в ход - експедицията е направена, но материала още не е получен.

Транзакцията се завършва, ако е потвърдена.

IsInTransit
character(1)
Yes-No
Address Адрес Местоположение или адрес The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Location (Address)
Element Separator Разделител Разделител The Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structure Separator
character(1) NOT NULL
String
Source Warehouse Склад източник Допълнителен склад, от който има възможност да се възстановяват запаси Ако е дефиниран, избрания склад се използва за възстановяване на запасите от продукти M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Replenishment Class Replenishment Class Custom class to calculate Quantity to Order If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishmentClass
character varying(60)
String
Disallow Negative Inventory Disallow Negative Inventory Negative Inventory is not allowed in this warehouse If checked, any transaction that results in the onhand inventory being driven negative will be prevented. IsDisallowNegativeInv
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Позиция

описание: Позиция


помощ Таблото за позиция дефинира позициите в този склад.


Файл:Склад и локатори - Позиция - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Relative Priority Относ. приоритет Откъде да бъде взет продукта, ако той е достъпен на няколко места (0- най-висок приоритет) The Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used.

The Priority is ignored for products with Guarantee Date (always the oldest first) or if a speific instance is selected. Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not explicitly selected.

PriorityNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Стойност по подразбиране Стойност по подразбиране The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Aisle (X) X null Размерността X показва 'Алеята', където се намира продукта. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Y null Размерността X показва 'Яслата', в която се намира продукта. Y
character varying(60)
String
Level (Z) Z Z размерност, напр. Ниво Размерността X показва 'Нивото', където се намира продукта. Z
character varying(60)
String
TAB: Съхранение

описание: Detail Storage Information


помощ null


Файл:Склад и локатори - Съхранение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
On Hand Quantity Налично Налично The On Hand Quantity indicates the quantity of a product that is on hand in a warehouse. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
Date last inventory count Дата на последната калкулация на стоковите наличности Дата на последната калкулация на стоковите наличности The Date Last Inventory Count indicates the last time an Inventory count was done. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
Reserved Quantity Резервирано Резервирано The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Ordered Quantity Поръчано количество Поръчано The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Обновяване

описание: Дефиниране на продуктово обновяване


помощ The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.


Файл:Склад и локатори - Обновяване - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Метод за допълнителна поръчка Ръчно, ако е по-ниско от някакво ниво и т.н. The Replenish Type indicates if this product will be manually re-ordered, ordered when the quantity is below the minimum quantity or ordered when it is below the maximum quantity. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Минимално ниво Минимално инвентарно ниво на продукта null Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Максимално ниво Максималното инвентарно ниво за продукта Показва максималното количество от този продукт, което да бъде поддържано като инвентар. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Склад източник Допълнителен склад, от който има възможност да се възстановяват запаси Ако е дефиниран, избрания склад се използва за възстановяване на запасите от продукти M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
TAB: Счетоводство

описание: Счетоводство


помощ The Accounting Tab defines the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.


Файл:Склад и локатори - Счетоводство - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Магазин Диференциация Warehouse Differences Account The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Продуктови транзакции

описание: Transactions for stored Products


помощ null


Файл:Склад и локатори - Продуктови транзакции - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Inventory Transaction Стокови наличности-Транзакция null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Преместено количество Количеството на преместен продукт. Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Дата експедиция Датата на заприходяване или експедиране на продукта The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Тип движение Метод на преместване на инвентара The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Shipment/Receipt Line Ред в Експедиция/Доставка Ред в документ по Експедиция или Доставка The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Ред в инвентаризация Уникален ред в протокола за инвентаризация The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Ред в преместване Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Ред в производство Ред в документ представящ производство The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.