Продуктова себестойност (прозорец ID-344)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Продуктова себестойност

описание: Поддържане на продуктова себестойност

помощ: Поддържане на елементи на продуктови разходиTAB: Избор на продукт

описание: Избиране на продукта


помощ null


Файл:Продуктова себестойност - Избор на продукт - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Тип продукт Тип продукт The type of product also determines accounting condequences. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN Баркод Баркод (Универсален Продуктов Код или по-общото Европейски Артикулен Номер) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Вътрешен код Код за вътрешна употреба Това поле показва дефиниран от потребителя код за съхранение и проследяване на материалите. Може да се използва за допълнителен бар код или собствено дефинирана система от кодове. SKU
character varying(30)
String
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked На склад Организацията продава този продукт The Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Агент на компания Купувач Купувачът записан в документа SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Продуктова себестойност

описание: Поддържане на продуктова себестойност


помощ null


Файл:Продуктова себестойност - Продуктова себестойност - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Тип разход Тип разход(напр.настоящ, планов,бъдещ) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент себестойност Елемент на продуктовата себестойност null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Метод за исчисл. на разходите Как ще бъдат изчислявани разходите (Standard, Average) The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FoFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Текуща цена Това е използваната в момента цена определена по себестойност null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Планирана цена null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Процент Percentage The Percent indicates the percentage used. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Текущо к-во Количеството към момента null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Обща сума Сумата акумилирана до момента Сбора на всички суми CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Общо к-во Общото количество Сбора на всички количества CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

описание: Show movement of cost by transaction


помощ null


Файл:Продуктова себестойност - Cost Movement - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Тип разход Тип разход(напр.настоящ, планов,бъдещ) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Елемент себестойност Елемент на продуктовата себестойност null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Cost Detail Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric
Amount
Delta Amount Разлика сума Разлика на сумата null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Разлика к-во Разлика на количеството null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Move Line Ред в преместване Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Ред във фактура Фактура-Детайли запис The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Ред в инвентаризация Уникален ред в протокола за инвентаризация The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Ред в производство Ред в документ представящ производство The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Ред в заявка за покупка Ред в поръчката за покупка The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Детайли себестойност

описание: Разглеждане на детайлите за себестойността на продукта


помощ null


Файл:Продуктова себестойност - Детайли себестойност - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент себестойност Елемент на продуктовата себестойност null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Цена Цена Това поле показва цената на продукт или услуга. Price
null
Amount
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Сума Сума Сума Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Разлика к-во Разлика на количеството null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Разлика сума Разлика на сумата null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Created Дата создания Дата на създаване на записа The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Ред в заявка за покупка Ред в поръчката за покупка The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Ред във фактура Фактура-Детайли запис The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Ред в преместване Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Ред в инвентаризация Уникален ред в протокола за инвентаризация The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Ред в производство Ред в документ представящ производство The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Транз. продажба Тази транзакция представя продажба The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Текуща цена Това е използваната в момента цена определена по себестойност null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Текущо к-во Количеството към момента null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Обща сума Сумата акумилирана до момента Сбора на всички суми CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Общо к-во Общото количество Сбора на всички количества CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Опашка себестойност

описание: Опашка по себестойност според Lifo/Fifo


помощ Забележте, че опашката по себестойност може да се различава от реалното движение, благодарение на разликите в нивото на остойностяване и приоритетите на склада.


Файл:Продуктова себестойност - Опашка себестойност - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Тип разход Тип разход(напр.настоящ, планов,бъдещ) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Елемент себестойност Елемент на продуктовата себестойност null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Текуща цена Това е използваната в момента цена определена по себестойност null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Текущо к-во Количеството към момента null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.