Контрол сериен номер (прозорец ID-259)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Контрол сериен номер

описание: Контрол сериен номер на продукт

помощ: Дефиниране на създаване на сериен номер на продуктиTAB: Контрол сериен номер

описание: Контрол сериен номер на продукт


помощ Дефиниране на създаване на сериен номер на продукти


Файл:Контрол сериен номер - Контрол сериен номер - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Serial No Control Контрол сериен номер Контрол сериен номер на продукт Дефиниране на създаване на сериен номер на продукти M_SerNoCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Начало Starting number/position The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Increment Нарастване Нарастване на номерата на документите The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence number IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next След. номер Следващ номер The Current Next indicates the next number to use for this document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Prefix Префикс Prefix before the sequence number The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. Prefix
character varying(10)
String
Suffix Суфикс Suffix after the number The Suffix indicates the characters to append to the document number. Suffix
character varying(10)
String
TAB: Изключване

описание: Изключване на възможността да се създават серийни номера в групите атрибути.


помощ Създайте запис ако искате да изключите възможността да създавате серийни номера в информацията за групата атрибути на продукта. Имайте предвид че информацията е кеширана. За да влезе в сила може да се наложи да влезете повторно в системата или да рестартирате кеш паметта.


Файл:Контрол сериен номер - Изключване - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Serial No Control Контрол сериен номер Контрол сериен номер на продукт Дефиниране на създаване на сериен номер на продукти M_SerNoCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Таблица Database Table information The Database Table provides the information of the table definition AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Транз. продажба Тази транзакция представя продажба The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.