Επιλογή Πληρωμής (παράθυρο ID-206)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Επιλογή Πληρωμής

περιγραφή: Επιλέξτε Τιμολόγια για Πληρωμή

Βοήθεια: Το Παράθυρο Επιλογή Πληρωμής σας επιτρέπει να επιλέξετε και να επεξεργάζεται τα τιμολόγια που θέλετε να πληρώσετε. (α) Μπορείτε να δημιουργήσετε μια επιλογή πληρωμής και να επιλέξτε τα τιμολόγια χειροκίνητα ή την δημιουργία προτάσεων με βάση κριτήρια. Μπορείτε να αλλάξετε το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ή να διαγράψετε τα τιμολόγια που δεν θέλετε να πληρώσετε.

(β) Αν είστε ευχαριστημένοι με την επιλογή πληρωμής, μπορείτε να δημιουργήσετε τις πληρωμές.

(γ) Η εκτύπωση ή η εξαγωγή πληρωμών γίνεται στο Παράθυρο Εκτύπωση/Εξαγωγή ΠληρωμήςTAB: Payment Selection

περιγραφή: Define Payment


Βοήθεια The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.


Αρχείο:Επιλογή Πληρωμής - Payment Selection - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Payment Selection Payment Selection Payment Selection The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Bank Account Account at the Bank The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Payment date Date Payment made The Payment Date indicates the date the payment was made. PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Total Amount Total Amount The Total Amount indicates the total document amount. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Create From ... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Prepare Payment Create Prepared Payments (Checks) to be paid You create the actual Payments via Payment Print/Export Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Selection Line

περιγραφή: Payment Selection Line


Βοήθεια The Payment Selection Line Tab defines the individual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.


Αρχείο:Επιλογή Πληρωμής - Payment Selection Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Payment Selection Payment Selection The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Open Amount Open item amount null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Payment amount Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Difference Difference Amount null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Pay Selection Check Payment Selection Check null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Prepared Payment

περιγραφή: View Generated Prepared Payments (Checks)


Βοήθεια You create the actual Payments via Payment Print/Export


Αρχείο:Επιλογή Πληρωμής - Prepared Payment - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Payment Selection Payment Selection The Payment Selection identifies a unique Payment C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Payment amount Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Receipt This is a sales transaction (receipt) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.