Rendezés alatt álló kötelezettségek (Aablak ID-206)

Innen: iDempiere huAablak: Rendezés alatt álló kötelezettségek

Leírás: Számlák kiválasztása fizetésre

Segítség: A Rendezés alatt álló kötelezettségek ablakban számlákat választhat ki, és dolgozhat fel kifizetés céljából. a) A kiválasztást kézzel, vagy egy megadott elv szerint automatikusan elvégezheti. Megváltoztathatja a kifizetendő összeget, vagy visszavonhatja azon számlák kijelölését, amelyeket nem kíván kifizetni. (b) Ha végzett a kiválasztással, akkor kezdeményezheti a kifizetést. (c) Kinyomtathatja, vagy kiexportálhatja kifizetéseit a Kifizetések nyomtatása/exportálása ablakban.TAB: Rendezés alatt álló kötelezettségek

Leírás: Fizetés meghatározása


Segítség A Rendezés alatt álló kötelezettségek tábla meghatározza a fizetések bankszámláját és dátumát. Itt is létrehozhat fizetéseket.


Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Rendezés alatt álló kötelezettségek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Payment Selection Rendezés alatt álló kötelezettségek Rendezés alatt álló kötelezettségek A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Bankszámla Pénzforgalmi számlaszám Pénzforgalmi számlaszám C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Fizetés dátuma Teljesítés dátuma A Fizetés dátuma jelöli a teljesítési dátumot. PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Engedélyezés Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Összesen Összesen Az Összesen jelöli a teljes dokumentum összegét. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Létrehozandó... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Fizetés előkészítése Fizetések előkészítése Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni. Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Kiválasztott fizetés sora

Leírás: Kiválasztott fizetés sora


Segítség A Kiválasztott fizetés sorának táblája megadja azokat az egyedi számlákat, amely a költséghely részéről a szállító felé kifizetésre kerül.


Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Kiválasztott fizetés sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Rendezés alatt álló kötelezettségek Rendezés alatt álló kötelezettségek A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Fizetési szabályok Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Értékesítési tranzakció Ez egy értékesítési tranzakció. Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Nyitott összeg Nyitott tételek összege null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Fizetendő összeg Fizetésre kerülő összeg A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Eltérés Eltérés összege null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Kiválasztott fizetése Rendezés alatt álló kötelezettségek számla null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Előkészített fizetések

Leírás: Létrehozott és előkészített fizetések megtekintése (csekkek)


Segítség Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni.


Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Előkészített fizetések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Rendezés alatt álló kötelezettségek Rendezés alatt álló kötelezettségek A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Fizetési szabályok Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Fizetendő összeg Fizetésre kerülő összeg A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Átvétel Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel). null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Nyomtatásra kerül Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül. A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.