Σετ Ιδιοτήτων (παράθυρο ID-256)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Σετ Ιδιοτήτων

περιγραφή: Συντήρηση Σετ Ιδιοτήτων Προϊόντος

Βοήθεια: Όρισε Σύνολα Ιδιοτήτων Προϊόντων για να προσθέσεις επιπρόσθετες ιδιότητες και τιμές στο προϊόν. πρέπει να ορίσεις ένα Σύνολο Ιδιοτήτων εάν θέλεις να ενεργοποιήσεις την παρακολούθηση Σειριακών Αριθμών και Παρτίδας.

Ορισμός Σετ Ιδιοτήτων Προϊόντων για την πρόσθεση επιπρόσθετων ιδιοτήτων και τιμών στο προϊόν. Πρέπει να οριστεί ένα Σετ Ιδιοτήτων για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης Σειριακών Αριθμών και Παρτίδας.TAB: Attribute Set

περιγραφή: Maintain Product Attribute Set


Βοήθεια Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define an Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number and Guarantee Date tracking. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping.


Αρχείο:Σετ Ιδιοτήτων - Attribute Set - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Instance Attribute The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Lot The product instances have a Lot Number For individual products, you can define Lot Numbers IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Mandatory Lot The entry of Lot info is mandatory when creating a Product Instance null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Lot Control Product Lot Control Definition to create Lot numbers for Products M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Lot Char Start Overwrite Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Lot Char End Overwrite Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Serial No The product instances have Serial Numbers For individual products, you can define Serial Numbers IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Mandatory Serial No The entry of a Serial No is mandatory when creating a Product Instance null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Serial No Control Product Serial Number Control Definition to create Serial numbers for Products M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Guarantee Date Product has Guarantee or Expiry Date For individual products, you can define a guarantee or expiry date IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Mandatory Guarantee Date The entry of a Guarantee Date is mandatory when creating a Product Instance null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Guarantee Days Number of days the product is guaranteed or available If the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Mandatory Type The specification of a Product Attribute Instance is mandatory null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Attribute Use

περιγραφή: Attributes Used for the Product Attribute Set


Βοήθεια Attributes and Attribute Values used for the product


Αρχείο:Σετ Ιδιοτήτων - Attribute Use - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Χαρακτηριστικό Product Attribute Product Attribute like Color, Size M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Exclude

περιγραφή: Exclude the ability to enter Attribute Sets


Βοήθεια Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


Αρχείο:Σετ Ιδιοτήτων - Exclude - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Sales Transaction This is a Sales Transaction The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.