Zestawy cech produktów (Okno ID-256)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Zestawy cech produktów

Opis: Zarządza zestawem cech produktów

Pomocy: Dodaje dodatkowe cechy i wartości produktom. Należy określić zestaw cech aby uruchomić numer seryjny, numer serii i numer śledzenia.TAB: Zestaw cech

Opis: Maintain Product Attribute Set


Pomocy Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number and Guaragtee Date tracking. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping.


Plik:Zestawy cech produktów - Zestaw cech - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Pzykładowa cecha Cecha produktu jest specifką przykładowego produktu (jak numer seryjny, numer serii czy data ważności) Jeżeli został wybrany, poszczególny przykładowy produkt ma cechę, jak poszczególną serię lub numery serii lub datę ważności. Jeżeli nie został wybrany, wszystkie przykłady produktu mają tą samą cechę (np. kolor=zielony). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Seria Przykłady produktu ma numer serii Należy określić numery serii dla poszczególnych produktów. IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Seria obowiązkowa Gdy tworzymy przykładowy produkt, wejście do serii jest obowiązkowe. null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Kontrola serii Kontrola serii produktu Tworzy numery serii produktom. M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Lot Char Start Overwrite Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Lot Char End Overwrite Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Numer seryjny Przykładowy produkt ma numery seryjne Należy określić numery seryjne dla poszczególnych produktów. IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Obowiązkowy numer seryjny Gdy tworzymy przykładowy produkt, wejście do numeru seryjnego jest obowiązkowe. null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Numer kontrolny serii Numer kontrolny serii produktów Tworzy numery seryjne dla produktów. M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Data ważności Produkt ma swoją datę ważności lub datę gwarancji. Należy określić datę gwarancji/ważności poszczególnych produktów. IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Obowiązkowa data gwarancji. Gdy tworzymy przykładowy produkt, wejście do daty gwarancji jest obowiązkowe. null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Dni gwarancji Ilość dni gwarancji lub ważności Dla wartości 0, nie ma limitu przydatności lub objęcia gwarancją, w przeciwnym przypadku data gwarancji liczona jest przez dodanie dni do dni dostawy. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Mandatory Type The specification of a Product Attribute Instance is mandatory null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Użycie cechy produktu

Opis: Attributes Used for the Product Attribute Set


Pomocy Attributes and Attribute Values used for the product


Plik:Zestawy cech produktów - Użycie cechy produktu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Ustawienie cechy Ustawienie cechy produktu Dodaje dodatkowe cechy i wartości produktom. Należy zdefiniować Ustawienie cechy, aby umożliwić numerowanie śledzenia serii. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Cecha Cecha produktu Cecha produktu jak kolor, rozmiar. M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Exclude

Opis: Exclude the ability to enter Attribute Sets


Pomocy Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


Plik:Zestawy cech produktów - Exclude - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Ustawienie cechy Ustawienie cechy produktu Dodaje dodatkowe cechy i wartości produktom. Należy zdefiniować Ustawienie cechy, aby umożliwić numerowanie śledzenia serii. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.