Wyciągi bankowe (Okno ID-194)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Wyciągi bankowe

Opis: Przetwarzanie wyciągów bankowych

Pomocy: Pozwala uzgodnić wyciąg bankowy. Możesz zarówno wprowadzić poszczególne pozycje na podstawie wyciągu w formatce pozycji wyciągu jak wybierając "Twórz z" nastąpi automatyczne utworzenie wyciągu ze wszystkich nieuzgodnionych płatności na konto. Jeżeli ukończono uzgadnianie pozycji, wybierz "Przetwarzaj wyciąg", aby zaznaczyć płatności jako uzgodnione i uaktualnione z odpowiednimi kontami Dziennika Głównego.TAB: Wyciągi bankowe

Opis: Wyciągi bankowe


Pomocy The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.


Plik:Wyciągi bankowe - Wyciągi bankowe - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Data przelewu Data dokonania przelewu Data dokonania przelewu StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Ręczny This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Saldo początkowe Saldo początkowe Saldo początkowe BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Twórz z Process which will generate a new document based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Statement difference Difference between statement ending balance and actual ending balance The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Saldo końcowe Saldo końcowe Saldo końcowe konta EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Wydruki bankowe null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Przelew

Opis: Przelew


Pomocy Podejynczy przelew z danego wyciągu bankowego


Plik:Wyciągi bankowe - Przelew - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Wyciąg bankowy Wyciąg bankowy rachunku bankowego Wyciąg bankowy rachunku bankowego za określony okres czasu. W wyciągu znajdzie się zapis wszystkich transakcji. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Ręczny This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Data pozycji wyciągu Data pozycji wyciągu null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Mający moc prawną data Date when money is available The Effective Date indicates the date that money is available from the bank ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Kwota przelewu Statement Amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Kwota transakcji Kwota transakcji Kwota pojedynczej transakcji TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Oprocentowanie kwoty Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Odnośnik Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Tekst memo null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No Numer czeku Numer czeku Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payyee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Kwota EFT Kwota EFT null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.