Płatność (Okno ID-195)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Płatność

Opis: Twórz płatność

Pomocy: Pozwala wprowadzić otrzymaną płatność. Jeżeli jest to płatność za pojedynczą fakturę, może być tu przetworzona. Jeżeli jest to płatość zbiorcza (za wiele faktur), powinna być przetworzona w oknie Alokacji płatności.TAB: Płatność

Opis: Płatność


Pomocy The Payment Tab defines a payment made by a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:
You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.
You can also receive a parcial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a postive amount.


Plik:Płatność - Płatność - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Paragon Transakcja sprzedaży (paragon) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Nadpłaty/niedopłata Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Sposób płatności Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Dostęp on-line Dostęp on-line The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20)
String
Check No Numer czeku Numer czeku Numer czeku CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Credit Card Karta kredytowa Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Typ transkacji Typ transakcji kartą kredytową The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Numer karty Numer karty kredytowej Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Weryfikacja karty kredytowej Weryfikacja kodu karty kredytowej Weryfikacja kodu karty kredytowej (AMEX 4 cyfry z przodu; MC,Visa 3 cyfry z tyłu) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Wygasa Miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Ważne do roku Rok wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje rok wygaśnięcia karty kredytowej CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Nazwa konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta A_Name
character varying(60)
String
Account Street Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej A_Street
character varying(60)
String
Account City Relacja miasta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Relacja zip/postal kodu Zip Code of the Credit Card or Account Holder The Zip Code of the Credit Card or Account Holder A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stan konta Stan karty kredytowej lub konta posiadacza Stan karty kredytowej lub konta posiadacza A_State
character varying(40)
String
Account Country Kraj księgowania Kraj Kraj księgowania A_Country
character varying(40)
String
Driver License Prawo jazdy Prawo jazdy jako identyfikator płatnika Prawo jazdy jako identyfikator płatnika A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr polisy ubezpieczeniowej Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Relacja email Adres email Adres email karty kredytowej lub właściciela konta. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Wartość podatku Tax Amount for Credit Card transaction The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Nr zamówienia Nr zamówienia Nr zamówienia PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Kod autroyzacji głosowej Voice Authorization Code from credit card company The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID ID transakcji pierwotnej ID transakcji pierwotnej Używany przy transakcjach odwrotnych, wskazuje czy transkacja odwrotna była dokonana. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Płatność online null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Wynik Wynik transmisjii Wynik transmisjii do firmy karty kredytowej R_Result
character varying(20)
String
Response Message Wiadomość Wiadomość odpowiedzi The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Odniesienie Payment reference The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Kod autoryzacji Authorization Code returned The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Kod poczt. Sprawdzony The Zip Code has been verified The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Adres sprawdzony Adres sprawdzony Adres sprawdzony przez firmę karty kredytowej R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Procesor płatności Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Płatności null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Podzielony Płatność została podzielona na części Wskazuje czy płatność została podzielona oraz czy jest związana z fakturą/fakturami. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Rejestr gotówki Cash Book for recording petty cash transactions The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocate

Opis: Allocate Payments to Invoices


Pomocy You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization


Plik:Płatność - Allocate - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Invoice Amt null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Kwota pozycji Kwota pozycji Kwota pozycji w dokumencie Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Remaining Amt Remaining Amount null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Allocation Line Allocation Line Allocation of Cash/Payment to Invoice C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocations

Opis: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices


Pomocy null


Plik:Płatność - Allocations - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Alokacja Alokacja płatności null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Kwota pozycji Kwota pozycji Kwota pozycji w dokumencie Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.