Dokumenty wg kontrahentów (Okno ID-291)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Dokumenty wg kontrahentów

Opis: Dokumenty wg kontrahentów

Pomocy: nullTAB: Wybór kontrahenta

Opis: Wybór kontrahenta


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Wybór kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Klient Wskazuje, czy kontrahent jest klientem Wskazuje, czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak jest, wybierz dodakowe pole w celu wprowadzenia dalszych informacji o kliencie. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Dostawca Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sprzedawca Reprezentant handlowy Reprezentant handlowy IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Pracownik Czy kontrahent jest pracownikiem Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Zamówienia kontrahenta

Opis: Zamówienia kontrahenta


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Zamówienia kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Przetwarzanie zamówień null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Typ dokumentu docelowego Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved MA sprawdzone MA sprawdzone Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Wydrukowane Wydrukowane Wydrukowane IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Zafakturowane Zafakturowane Zafakturowane IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Dostarczone null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Przeniesiony Przeniesiony do Księgi Głównej Wskazuje, że transakcje związane z dokumentem powinny być przeniesione do Księgi Głównej. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Przetwarzanie zamówień null null Processing
character(1)
Button
Shipper Przewoźnik Sposób dostawy produktu Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Dostawa przez W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Konktakt na fakturze Kontakt do kontrahenta podany na fakturze. null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Wyślij email Wysyła dokument email. Wysyła emaile z dołączonymi dokumentami (np. faktura, nota o dostawie, etc.). SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Pozycja rejestru gotówki Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Wybrany null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Cena brutto Cena brutto Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Rabat drukowany Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Sposób opłacenia za fracht Sposób opłacenia za fracht Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Zamówienie Powiązanie do Zamówienia własnego/obcego Powiązanie do Zamówienia własnego/obcego i odwrotnie. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Kontrahent zobowiązany Kontrahent zobowiązany do płatności. null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Miejsce płatności Miejsce kontrahenta zobowiązanego do płaności. null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Opłata za fracht Opłata za fracht Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty FreightAmt
numeric
Amount
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Data obiecana Obiecana data zamówienia Obiecana data zamówienia DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Data drukowania Data drukowania Data drukowania DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Kontrahent Kontrahent na fakturze Jeśli nie wypełniony, faktura będzie wystawiona na kontrahenta odpowiedzialnego za przewóz dostawy. Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Miejsce na fakturze Miejsce kontrahenta podane na fakturze. null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Zasady dosaw Terminowość dostaw Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Pierwszeństwo Pierwszeństwo dokumentu Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Zasady faktury Częstotliwość i sposób fakturowania Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje w walucie dokumentu TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Razem Całkowita kwota dokumentu Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Dostawy do kontrahenta

Opis: Dostawy do kontrahenta


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Dostawy do kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Typ przesunięcia Sposób przesunięcia inwentarza Typ przeniesienia inwentarza (do, z, do produkcji). MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Faktury

Opis: Faktury


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Faktury - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Data wystawienia faktury Data drukowana na fakturze Data drukowana na fakturze DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Paid Zapłacone Dokument jest zapłacony null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Razem Całkowita kwota dokumentu Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Płatności

Opis: Płatności


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Płatności - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Dostęp on-line Dostęp on-line The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Opóźnione pobranie Opóźnione pobranie kwoty z konta Opóźnione pobranie kwoty z konta. Może być wymagane w przypadku dostawy towaru. Kwota jest blokowana na koncie klienta do czasu wysłania towaru. Dopiero wtedy zostaje ściągnięta należność IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Assets

Opis: Business Partner Assets


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Partner Assets - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No Numer partii Numer partii produktu Numer partii produktu Lot
character varying(255)
String
Serial No Numer seryjny Numer seryjny produktu Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
In Service Date Data oddania od użytku Data oddania od użytku Data oddania od użytku - zwykle rozpoczyna proces umarzania wartości. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Data ważności Data ważności przydatności Data objęcia gwarancją lub upływu ważności. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Partner Requests

Opis: Business Partner Requests


Pomocy null


Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Partner Requests - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Typ zapytania Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..) Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Streszczenie Streszczenie zapytania The Summary allows free form text entry of a recap of this request Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Data ostatniej akcji Data podjęcia ostatniej akcji/działania. Data podjęcia ostatniej akcji/działania. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Ostatni wynik Rezultat ostatniego kontaktu Rezultat ostatniego kontaktu LastResult
character varying(2000)
String
Due type Typ należności Status następnego działania na zapytanie. Wskazuje czy zapytanie dotyczy należności, należności przeterminowanej czy planowanej. DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Data następnej akcji Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte. Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte zgodnie z rozkładem. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.