Fizetés (Aablak ID-195)

Innen: iDempiere hu



Aablak: Fizetés

Leírás: Fizetések és bizonylatok feldolgozása

Segítség: A Fizetések feldolgozása ablakban a számlákhoz kapcsolódó rendezéseket és bizonylataikat viheti fel. Amennyiben a számlák egyenként kerülnek feldolgozásra, akkor azt itt teheti meg. Ha több számla kerül egyszerre rendezésre, valamint részteljesítés történt, akkor azt a Fizetések felosztása ablakban teheti meg.



TAB: Fizetés

Leírás: Ki-, illetve befizetés


Segítség Adja meg az üzleti partnerhez kapcsolódó ki-, vagy befizetést. Ha ez egy számlához kapcsolódik, akkor ezen a képernyőn közvetlenül is összepontozhatja. Ezt megteheti a túl- / vagy alulfizetésekkel:
Akkor áll fenn túlfizetés, ha több pénzt kap, mint egy esedékes egy számlára jutó összeg. A különbség könyvelése helyett (pl. amely nyereségjellegű bevétel lenne), a különbözetet felosztatlanul hagyhatja későbbi számlákhoz, vagy kötelezettségekhez. Vegye figyelembe, hogy az összeg a fizetett összeg, így a túlfizetést negatív összegként kell megadnia.
Kapott részletfizetést is elszámolhat (alulfizetés). Ha úgy dönt, hogy a különbözetet nem könyveli el fennmaradó számlára, adja meg az alulfizetést, mint pozitív összeget.
Vegye figyelembe, hogy a nyomtatott fizetések a Rendezés alatt álló kötelezettségek alatt kerülnek archiválásra (Fizetésre előkészített ).
Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre.


Fájl:Fizetés - Fizetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bankszámla Pénzforgalmi számlaszám Pénzforgalmi számlaszám C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Átvétel Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel). null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Előleg Kifizetés / bevétel előleg A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Fizetendő összeg Fizetésre kerülő összeg A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Deviza típus Deviza átváltási arány típusa A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Leírás összege Leírandó összeg A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Fizetés típusa Fizetés módja A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online hozzáférés Online hozzáférhető Az Online hozzáférés jelölőnégyzet mutatja, hogy az alkalmazás a webről is elérhető. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Bank azon. Bank azonosítója. A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Bankszla. Bankszámla szám Bankszámla szám AccountNo
character varying(20)
String
Check No Csekk száma Csekk azonosítója Csekk száma. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr A kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. A Micr szám kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. Micr
character varying(20)
String
Credit Card Hitelkártya Hitelkártya (Visa, MC, AmEx) A Hitelkártya legördülő menüből lehet kiválasztani a fizetésre használt kártya típusát. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Tranzakció típusa Hitelkártya tranzakció típusa. A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül. TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Szám Hitelkártya száma Hitelkártya száma, üres karakterek, illetve kötőjelek nélkül. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Ellenőrző kód Hitelkártyán szerepló ellenőrző kód. A Hitelkártya ellenőrző kódja (AMEX 4 szám az elején; MC,Visa 3 szám a végén). CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Lejárat Hónap Lejárat hónapja A Lejárat hónapja jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó hónapját. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Lejárat Év Lejárat éve A Lejárat éve jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó évét. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Számlaulajdonos neve Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Számlatulajdonos címe Számlatulajdonos címe. Számlatulajdonos címe. A_Street
character varying(60)
String
Account City Számlatulajdonos városa Számlatulajdonos városa Számlatulajdonos városa A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Számlatulajdonos irányítószáma Számlatulajdonos irányítószáma. Számlatulajdonos irányítószáma. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Számlatujaldonos - állam Számlatulajdonos hovatartozása Számlatulajdonos hovatartozása. A_State
character varying(40)
String
Account Country Előfizető országa Ország Előfizető országa. A_Country
character varying(40)
String
Driver License Vezetői jogosítvány Fizetések azonosítása - vezetői jogosítvány alapján A vezetői jogosítvány kerül alkalmazásra, mint személyi azonosító. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No TB azonosító Fizetések azonosítása - TB azonosító alapján A TB azonosító kerül alkalmazásra, mint azonosító. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Számlatulajdonos E-mail címe E-Mail Cím Számlatulajdonos E-mail címe. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Adó összege Hitelkártya tranzakció Adó összege. Az Adó összege mutatja az összes felmerült adót. Az adó összege csak a kártya feldolgozásához kerül felhasználásra. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Beszerzési rendelés száma Beszerzési rendelés száma A Beszerzési rendelés száma jelöli a rendeléshez kapcsolt azonosítót. PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Hangazonosító kód Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Eredeti tranzakciós azonosító Eredeti tranzakciós azonosító Az Eredeti tranzakciós azonosítóval lehet megjelölni, és visszafejteni tranzakciókat. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Online feldolgozás null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Engedélyezés Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Eredmény Átutalás eredménye A Eredmény visszajelzése jelenti az átutalás eredményét. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Visszajelzési üzenet Visszajelzési üzenet A Visszajelzési üzenet jelöli az átutalással kapcsolatosan visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól. R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Hivatkozás Fizetési azonosító A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Jóváhagyási kód Visszakapott jóváhagyási kód. A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza. R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Irányítószám ellenőrizve Az irányítószám ellenőrzésre került. Az Irányítószám ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által az irányítószám ellenőrzésre került. R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Cím ellenőrizve A cím ellenőrzésre került. A Cím ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által a cím ellenőrzésre került. R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Fizetés feldogozása Fizetés feldogozása elektonikus partnerek felé A Fizetés feldolgozása jelöli, hogy az elektronikus partner feldolgozásra kerül a fizetés. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Dokumentum státusz A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Fizetés feldolgozása null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Elosztott Jelöli, hogy a fizetés elosztásra került. Az Elosztott jelölőnégyzet mutatja, hogy a fizetés számlára, vagy számlák között elosztásra került. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Pénztárkönyv A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. A Péntárkönyv egy egyedi pénztárkönyvet azonosít. A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Felosztás

Leírás: Fizetés felosztása számlákra


Segítség Közvetlenül feloszthat fizetéseket számlákra, amikor egy kifizetést készít. Vegye figyelembe, hogy alul-, vagy túl foglalhatja a rendelkezésre álló fizetési mennyiséget. Amikor a fizetés feldolgozásra kerül, akkor a felosztás létrehozásra kerül. A költséghely kerül beállításra számlázási költséghelynek.


Fájl:Fizetés - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Számla össz. null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Összeg Összeg a megadott devizában Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Leírás összege Leírandó összeg A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Fennmaradó össz. Fennmaradó összeg null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Elosztás sora Elosztás sora A pénz számlákra történő szétosztása. C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Felosztások

Leírás: Be-, és kifizetések számlákra történő felosztásának megtekintése.


Segítség null


Fájl:Fizetés - Felosztások - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Felosztás Fizetés elosztása null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Összeg Összeg a megadott devizában Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Leírás összege Leírandó összeg A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.