Bankkivonat (Aablak ID-194)

Innen: iDempiere huAablak: Bankkivonat

Leírás: Bankkivonatok feldolgozása

Segítség: A Bankkivonat ablakban bankkivonatainak egyeztetését végezheti el. Beviheti a bankkivonat sorait, vagy az 'Űrlap készítése' gombbal automatikusan generálhatók a nem rendezett kifizetések adatai alapján. Miután az egyeztetést elkészítette, kattintson a 'Kivonat feldolgozása' gombra, hogy a kifizetések egyeztetettek legyenek, valamint a szükséges főkönyvi számlák aktualizálódjanak.TAB: Bankkivonat

Leírás: Bankkivonat


Segítség A Bankkivonat tábla meghatározza az egyeztetésre kerülő bankkivonatot.


Fájl:Bankkivonat - Bankkivonat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankszámla Pénzforgalmi számlaszám Pénzforgalmi számlaszám C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Kivonat dátuma Kivonat dátuma A Kivonat dátuma. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Kézi Ez egy kézi folyamat A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Nyitó egyenleg Tranzakciókat megelőző egyenleg. A nyitó egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokat, kifizetéseket megelőzi. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Sorok másolása A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Kivonat eltérése Eltérés a záró egyenleg, és a kivonat egyenlege között. A Kivonat eltérése jelöli az eltérést, a záró egyenleg és a kivonat egyenlege között. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Bankkivonat egyeztetése Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Záró egyenleg Záró egyenleg A záró egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokkal, kifizetésekkel áll elő. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference E. átut. kivonat hivatkozás Elektronikus átutalás kivonatának hivatkozása. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date E. átut. kivonat dátuma Elektronikus átutalás kivonatának dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Dokumentum státusz A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Kivonat feldolgozása null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Engedélyezés Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Kivonat sora

Leírás: Kivonat sora


Segítség A Kivonat sorának táblája megadja a bankkivonathoz tartozó, az egyedi sorokhoz kapcsolódó tételeket. Ezek manuálisan megadhatók, vagy megadott fizetések alapján létrehozhatók.
Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre.


Fájl:Bankkivonat - Kivonat sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Bankkivonat Bankszámla kivonat A Bankkivonat azonosít egy egyedi időtartamra vonatkozó egyenleget. A kivonat minden megtörtént tranzakciót tartalmaz. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Kézi Ez egy kézi folyamat A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Kivonat sorának dátuma Kivonat sorának dátuma null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Jóváírás dátuma Az a dátum, amikor a pénz rendelkezésre áll. A Jóváírás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a pénz a bankszámlán jóváírásra került. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Kivonat sor összege Kivonat sor összege A Kivonat sor összege jelöli a kivonat egy sorának összegét. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Tranzakció összege Tranzakció összege A Tranzakció összege jelöli az egyes tranzakcióhoz kapcsolódó összeget. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Terhelési összeg Terhelési összeg A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Kamat összeg Kamat összeg A Kamat összege jelöli azt az összeget, amely a bankkivonaton kapott, vagy fizetett kamatként jelöl. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Hivatkozási szám Az Ön vevői, vagy szállítói azonosítója üzleti partnerének rendszerében. A Hivatkozási szám rendelésekre és számlákra nyomtatható, megkönnyitve ezze partnerének ügyintézését. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Statisztikai Emlékeztető szöveg null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Bankkivonat egyeztetése Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Fizetés összeállítása Fizetés létrehozása a bankkivonat információi alapján null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID E. átut. tranz. azon. Elektronikus átutalás tranzakciós azonosítója. E. átut. rendszerből származó információ. EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type E. átut. tranz. típusa Elektronikus átutalás tranzakció típusa. E. átut. rendszerből származó információ. EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No E. átut. szla. azon. Elektronikus átutalás számla azonosítója. E. átut. rendszerből származó információ. EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference E. átut. hivatkozás Elektronikus átutalás hivatkozás. E. átut. rendszerből származó információ. EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo E. átut. emlékeztető Elektronikus átutaláshoz emlékeztető. E. átut. rendszerből származó információ. EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee E. átut. kedvezményezett Elektronikus átutalás kedvezményezettjének információi. E. átut. rendszerből származó információ. EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account E. átut. kedvezményezett számlasz. Elektronikus átutalás kedvezményezett számlaszámának információi. E. átut. rendszerből származó információ. EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date E. átut. kivonat sorának dátuma Elektronikus átutalás kivonat sorának dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date E. átut. teljesítési dátuma Elektronikus átutalás teljesítési dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency E. átut. devizája Elektronikus átutalás devizája. E. átut. rendszerből származó információ. EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount E. átut. összege Elektronikus átutalás összege. null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.