Payment (Vindue ID-195)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Payment

Beskrivelse: Process Payments and Receipts

Hjælp: The Process Payments Window allows you to enter payments and reaipts for invoices. If the payment is for a single invoice then it can be processed here. If it is for multiple invoices or is a partial payment then it should be processed in the Payment Allocation Window.TAB: Betaling

Beskrivelse: Betaling


Hjælp Her defineres en betaling fra en handelspartner. Hvis den dækker enkelte fakturaer, kan den fordeles direkte til den pågældende faktura fra denne skærm. Du kan også anvende over-/underbetalinger:
Der foreligger overbetaling, hvis du har modtaget flere penge end opkrævet i en faktura. I stedet for at afskrive difference som en gevinst, kan du lade beløbet stå ufordelt, og bruge det til senere fakturaer eller kreditnotaer. Bemærk, at beløbet er betalingsbeløbet, så du skal angive overbetalingen som et negativt beløb.
Der kan også forekomme del- eller ratebetaling, dvs. underbetaling. Hvis du ikke afskriver restfakturabeløbet, skal du angive underbetalingen som et positivt beløb.


Fil:Payment - Betaling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Kvittering Dette er en salgstransaktion (kvittering) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Betalingsbeløb Beløb, der betales Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Over-/underbetaling Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Over-/underbetalingsbeløb Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Betalingsmiddel Betalingsmetode Her angives betalingsmetoden (clearing, kort, check). TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online-adgang Er tilgængeligt via internettet Her angives, om programmet er tilgængeligt via internettet. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20)
String
Check No Checknr. Checknummer Her angives checkens nummer. CheckNo
character varying(20)
String
Micr MICR Kombination af registreringsnr., kontonr. og checknr. MICR-nummeret er en kombination af bankregistreringsnummeret, kontonummeret og checknummeret. Micr
character varying(20)
String
Credit Card Betalingskort Kort (Visa, MC, AMEX) Denne rullemenu bruges til at vælge det relevante betalingskort. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Transaktionstype Type af korttransaktion Her angives den type transaktion, der skal formidles til kortudstederen. TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Nummer Kortnummer Her angives kortnummeret uden mellemrum. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Kortverificering Kortets bekræftelseskode Her angives kortets bekræftelseskode (AMEX har 4 cifre på forsiden, mens VISA og MC har 3 cifre på bagsiden). CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Udl.måned Udløbsmåned Her angives kortets udløbsmåned. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Udl.år Udløbsår Her angives kortets udløbsår. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Kontonavn Navn på kortholder eller kontohaver Navn på kortholder eller kontohaver. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Konto - gade Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Street
character varying(60)
String
Account City Konto - by By, hvor kortholder eller kontohaver bor Her angives den by, hvor kortholder eller kontohaver bor. A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Konto - stat Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i. A_State
character varying(40)
String
Account Country Xal_Post_ID null null A_Country
character varying(40)
String
Driver License Kørekort Betalingslegitimation - kørekort Kørekort, der bruges som identifikation. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No CPR-nr. Betalingslegitimation - CPR-nummer CPR-nummer, der bruges som identifikation. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Konto - e-mail E-mail-adresse Her angives e-mail-adresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb på korttransaktion Her vises det samlede afgiftsbeløb. Beløbet vises kun ved behandling af kort. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Rekv.nr. Rekv.nummer Her angives det nummer, der er tildelt en rekvisition. PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Stemmeautorisationskode Stemmeautorisationskode fra kortudsteder Her angives koden, der blev modtaget fra kortudstederen. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Starttransaktions-ID Starttransaktions-ID Starttransaktions-ID bruges til at tilbageføre transaktioner og angiver, at transaktionen er blevet tilbageført. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Internet-kørsel null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Resultat Resultat af transmission Her angives resultatet på transmissionen til kortudstederen. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Meddelelse Svarmeddelelse Her angives meddelelsen, der kom fra kortudstederen som resultat af transmissionen. R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Reference Betalingsreference Her angives den returnerede reference fra kortudstederen ifm. en betaling. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Autorisationskode Returneret autorisationskode Her angives den returnerede kode fra den elektroniske transmission. R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Postnr. OK Postnummeret er bekræftet Her angives, om postnummerkoden er blevet bekræftet af kortudstederen. R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Adresse OK Adressen er bekræftet Her angives, om adressen er blevet bekræftet af kortudstederen. R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Betalingsservice Betalingsservice til elektroniske betalinger Her angives den tjeneste, der bruges ved elektroniske betalinger. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Kør betaling null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Fordelt Angiver, om betalingen er fordelt Her angives, om en betaling er blevet fordelt eller knyttet til én eller flere fakturaer. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Kassebog Kassebog til registrering af småudlæg Her angives en entydig kassebog. Kassebogen bruges til at registrere kassetransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocate

Beskrivelse: Allocate Payments to Invoices


Hjælp You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization


Fil:Payment - Allocate - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Invoice Amt null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Beløb Beløb i en defineret valuta Her angives beløbet på bilagslinjen. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over-/underbetalingsbeløb Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Remaining Amt Remaining Amount null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Allocation Line Allocation Line Allocation of Cash/Payment to Invoice C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocations

Beskrivelse: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices


Hjælp null


Fil:Payment - Allocations - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Fordeling Betalingsfordeling null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Beløb Beløb i en defineret valuta Her angives beløbet på bilagslinjen. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over-/underbetalingsbeløb Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.