Business Partner Info (Vindue ID-291)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Business Partner Info

Beskrivelse: Document Information of Business Partners

Hjælp: nullTAB: Partner Selection

Beskrivelse: Business Partner Selection


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Selection - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Kunde Angiver, om handelspartneren er en kunde Her angives, om handelspartneren er en kunde. I så fald, vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om kunden. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Leverandør Angiver, om handelspartneren er en leverandør Her angives, om handelspartneren er en leverandør. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om leverandøren. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Salgskonsulent Angiver, om medarbejderen er en sælger eller virksomhedsagent Her angives, om medarbejderen også er en sælger. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Medarbejder Angiver, om handelspartneren er en medarbejder Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Partner Orders

Beskrivelse: Business Partner Orders


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Orders - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Kør ordre null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Resultatbilagstype Resultatbilagstype ved konvertering af bilag Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved Kred.vurd. OK Kredit er bevilget Her angives, om kreditvurderingen ifm. ordrer blev godkendt. IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Udskrevet Angiver, om bilaget udskrives Her angives, om bilaget skal udskrives. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Leveret null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Overføres Overføres til finansregnskabet (dvs. bogføres) Her angives, om de transaktioner, der er knyttet til bilaget, skal overføres til finansregnskabet. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Kør ordre null null Processing
character(1)
Button
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Invoice Contact Business Partner Contact for invoicing null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Send e-mail Send e-mail med bilag Send e-mails med vedhæftede bilag, f.eks. faktura, følgeseddel osv. SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Kassejournallinje Kassejournallinje Her angives en entydig linje i en kassejournal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Valgte null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Udskriv rabat Udskriv rabat på faktura og ordre Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Regler for fragtomkostninger Metode til at beregne fragt Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Order null CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Fragtbeløb Fragtbeløb Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovet den Den dato, hvor ordren er lovet parat Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Udskrevet den Dato, hvor bilaget blev udskrevet Angiver den dato, bilaget blev udskrevet. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Invoice Partner Business Partner to be invoiced If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Invoice Location Business Partner Location for invoicing null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritet Bilagets prioritet Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Fakturaregel Hyppighed og metode ved fakturering Her defineres, hvordan handelspartneren skal faktureres, og hvor hyppigt. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Shipments

Beskrivelse: Business Partner Shipments


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Shipments - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Lagerbevægelsestype Metode til flytning i lager Her angives bevægelsestype (ind, ud, produktion osv.). MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Invoices

Beskrivelse: Business Partner Invoices


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Invoices - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Faktureret den Dato på fakturaen Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Paid Betalt Bilaget er betalt null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Payments

Beskrivelse: Business Partner Payments


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Payments - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online-adgang Er tilgængeligt via internettet Her angives, om programmet er tilgængeligt via internettet. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Betalingsbeløb Beløb, der betales Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Delayed Capture Charge after Shipment Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Partner Assets

Beskrivelse: Business Partner Assets


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Assets - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Aktivgruppe Gruppe af aktiver Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
In Service Date Tjenestedato Dato, da aktivet gik i tjeneste Dato, da aktivet gik i tjeneste, bruges typisk som startdatoen for afskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garanti udløber den Dato for garantiens udløb Dato, hvor normal garanti eller rådighed udløber GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Partner Requests

Beskrivelse: Business Partner Requests


Hjælp null


Fil:Business Partner Info - Partner Requests - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Group Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Category Request Category Category or Topic of the Request R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Status Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Resumé Tekstresumé af henvendelsen Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Seneste handling den Dato for seneste handling vedr. denne henvendelse Her angives tidspunktet for den seneste handling vedr. denne henvendelse. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Seneste resultat Resultat af seneste kontakt Her angives resultatet af den seneste kontakt. LastResult
character varying(2000)
String
Due type Forfaldstype Status på næste handling vedr. denne henvendelse Her angives, om henvendelsen er forfalden, overskreden eller planlagt. DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Dato for næste handling Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.