Bank Statement (Vindue ID-194)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Bank Statement

Beskrivelse: Process Bank Statements

Hjælp: The Process Bank Statements window allows you to reconcile your Bank Statements. You can either enter the line items from the statement in the Statement Line tab or select the 'Create From' button to automatically generate the statement from all unreconciled payments to this bank account. Once you have completed reconciling, select the 'Process Statement' button to mark the payments as reconciled and update the appropriate GL accounts.TAB: Konto udtog

Beskrivelse: Konto udtog


Hjælp Her defineres det kontoudtog, der skal afstemmes.


Fil:Bank Statement - Konto udtog - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Kontoudtogsdato Dato på behandlet kontoudtog Her defineres datoen på det behandlede kontoudtog. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuel Dette er en manuel proces Her angives, om processen skal foregå manuelt. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Primosaldo Saldo før transaktioner Primosaldoen er saldoen, før der foretages justeringer for ind- og udbetalinger. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Opret fra Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Kontoudtogsdifference Forskel på udtogets ultimosaldo og den faktiske ultimosaldo Her afspejles forskellen på udtogets ultimosaldo og den faktiske ultimosaldo. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Ultimosaldo Ultimo eller slutsaldo Ultimosaldoen er resultatet af en justering af primosaldoen med alle ind- og udbetalinger. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Kør kontoudtog null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Konto udt.linje

Beskrivelse: Konto udt.linje


Hjælp Her defineres de enkelte linjer i kontoudtoget. De kan angives manuelt eller dannes fra de angivne betalinger.


Fil:Bank Statement - Konto udt.linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Konto udtog Kontoudtog fra bank Her angives et entydig bankkontoudtog i en defineret periode. Udtoget dækker alle foretagne transaktioner. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuel Dette er en manuel proces Her angives, om processen skal foregå manuelt. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Til rådighed den Dato, hvor penge er til rådighed Her angives datoen, hvor pengene er til rådighed i banken. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Kontoudtogsbeløb Kontoudtogsbeløb Her angives beløbet på en enkelt udtogslinje. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Transaktionsbeløb Beløb i en transaktion Her angives beløbet i en enkelt transaktion. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Rentebeløb Rentebeløb Her angives alle renter, der er påløbet eller modtaget iht. kontoudtoget. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Referencenr. Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.