Batch płatności (Okno ID-303)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Batch płatności

Opis: Process Payment Patches for EFT

Pomocy: Electronic Fund Transfer Payment Batch.TAB: Payment Batch

Opis: null


Pomocy null


Plik:Batch płatności - Payment Batch - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Payment Batch Zapłata plik wsadowy null null C_PaymentBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Processor Procesor płatności Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Processing date Przetwarzanie daty null null ProcessingDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Rozpocznij teraz null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Płatność

Opis: View Payment Information


Pomocy null


Plik:Batch płatności - Płatność - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Batch Zapłata plik wsadowy null null C_PaymentBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr dokumentu Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Paragon Transakcja sprzedaży (paragon) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Sposób płatności Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check) TenderType
character(1) NOT NULL
List
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.