Меню Дървото на система

От iDempiere bg
Направо към навигацията Направо към търсенето


Системно администриране

Icon mOpen.png Системно администриране
Icon mOpen.png Общи правила
Icon mOpen.png Системни правила - Общи системни правила
Icon mWindow.png Система - Дефиниция на система
Icon mWorkFlow.png Настройка на език - Конфигуриране на нов език на системата и превеждане на елементите
Icon mWindow.png Език - Maintain Languages
Icon mWindow.png Експорт/Импорт превод - Импорт или Експорт на превод за език
Icon mWindow.png Проверка превода на системата - Проверка на езиковия превод
Icon mWindow.png Меню - Maintain Menu
Icon mWindow.png Дърво - Maintain Tree definition
Icon mWindow.png Поддръжка дърво - Maintain Trees
Icon mWindow.png Задача - Maintain Tasks
Icon mWindow.png Системен цвят - Maintain System Colors
Icon mWindow.png Системно изображение - Maintain Images and Icons
Icon mWindow.png Съобщение за грешка - Display Error Messages
Icon mWindow.png Известие - Показва системните известия
Icon mWindow.png Регион и град в страна - Maintain Countries Regions and Cities
Icon mWindow.png Системен конфигуратор
Icon mOpen.png Сигурност -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Потребител - Maintain Users of the system
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Роля - Maintain User Responsibilities
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Копиране на роля - Копиране на роля
Icon mWindow.png Role Data Access - Maintain Data Access Rules
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Одит на достъпа - Audit of Access to data or resources
Icon mWindow.png Одит сесия - Audit of User Sessions
Icon mWindow.png Обработка одит - Употреба обработка одит
Icon mWindow.png Промяна одит - Audit of data changes
Icon mWindow.png Преглед архив - View automatically archived Documents
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Сървър - Compiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Scheduler - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Процесор за предупреждения - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Обработване на работен процес - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png LDAP сървър - LDAP сървър за автентициране и авторизиране на външни системи базирани на Адемпиере
Icon mOpen.png Работен процес - Compiere Workflow
Icon mWindow.png Workflow Responsible - Отговорност за извършване на работен процес
Icon mWindow.png Работен процес - Maintain Workflow
Icon mWindow.png Редактор работни потоци - Edit Workflows
Icon mWindow.png Workflow Activities (all) - Monitor all Workflow activities
Icon mWindow.png Дейности по работен процес - My active workflow activities
Icon mWindow.png Workflow Process - Monitor workflow processes
Icon mOpen.png Печат - Print Definition
Icon mWindow.png Хартия отпечатване - Maintain Print Paper
Icon mWindow.png Цвят на отпечатване - Maintain Print Color
Icon mWindow.png Шрифт за печатане - Maintain Print Font
Icon mWindow.png Отпечатване таблица формат - Define Report Table Format
Icon mWindow.png Формат отпечатване - Maintain Print Format
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Отпечатване формуляр - Maintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) used
Icon mWindow.png Label printer - Maintain Label Printer Definition
Icon mWindow.png Отпечатване етикети - Print Label Format
Icon mOpen.png Взаимодействие - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Тип чат - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Тест - Test Screen
Icon mWindow.png Версия на Java - Показва текущата версия на Java VM
Icon mWindow.png Password Maintenance - Maintain Passwords
Icon mWindow.png Експорт на данни - Експорт (запази) базата
Icon mWindow.png Местене на база - Премести базата.
Icon mProcess.png Синхронизирай Терминомогия - Синхронизирай терминологията в системата.
Icon mProcess.png Прекомпилирай обектите на базата - Прекомпилирай обектите на базата
Icon mProcess.png Sequence Check - Check System and Document Sequences
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Изчистване на паметта - Изтрива кешираната информация на системата ** Първо затворете всички прозорци **
Icon mOpen.png Фирмени правила - Maintain Client Rules
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Клиент - Maintain Clients/Tenants
Icon mWindow.png Сливане на същности - Merge From Entity to To Entity - Delete From
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Организационни правила
Icon mWindow.png Organization Type - Maintain Organization Types
Icon mWindow.png Организация - Maintain Organizations
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Данни - Поддържа данните
Icon mOpen.png Инструменти
Icon mWindow.png Приложение - Поддържане на приложения
Icon mWindow.png Местоположение - Maintain Location Address
Icon mWindow.png Предпочитания - Maintain System Client Org and User Preferences
Icon mOpen.png Импорт на данни
Icon mWindow.png Импорт на формат на лоудъра - Maintain Import Loader Formats
Icon mWindow.png Импорт сметка - Import Natural Account Values
Icon mWindow.png Импорт конфигурация ред отчет - Import Report Line Sets
Icon mWindow.png Импорт на валутен курс - Import Currency Conversion Rates
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Стратегия на копиране - Maintain Data Replication Strategy
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue ReportsРечник на приложението

Icon mOpen.png Речник на приложението - Програмна Директория
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Вид цялост - Maintain System Entity Type
Icon mWindow.png Елемент - Maintain System Elements
Icon mWindow.png Таблица и колона - Maintain Tables and Columns
Icon mWindow.png Група поле - Define Field Group
Icon mWindow.png Прозорец, табло и поле - Поддържа прозорци, табла и полета
Icon mWindow.png Info Window - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Формуляр - Специални формуляри
Icon mWindow.png Референция - Maintain System References
Icon mWindow.png Правила за валидиране - Maintain dynamic Validation Rules for columns and fields
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Съобщение - Maintain Information and Error Messages
Icon mWindow.png Изглед на отчета - Maintain Report Views
Icon mWindow.png Отчитане и обработка - Поддържане на отчети и процеси
Icon mWindow.png Rule
Icon mWindow.png Персонални настройки на прозорец - Define Window Customization for Role/User
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Application Packaging - Import and export packaging
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Инсталирани пакети - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceОтношения с партньорите

Icon mOpen.png Отношения с партньорите - Customer Relations and Partner Management
Icon mOpen.png Заявка
Icon mWorkFlow.png Молба за конфигуриране - Конфигурирайте холдингите да пускат молби
Icon mWindow.png Тип искане - Maintain Request Types
Icon mWindow.png Група искания - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Категория искане - Поддържане на категории искания
Icon mWindow.png Резолюция на искането - Поддържане на резолюции на исканията
Icon mWindow.png Статус на искане - Поддържане на статус на искане
Icon mWindow.png Request Standard Response - Поддържане на стандартен отговор на искане
Icon mWindow.png Заявки (всички) - Показва и позволява рабопта с всички заявки
Icon mWindow.png Заявка - Позволява работа със заявките Ви
Icon mWindow.png Sales Rep Info - Company Agent (Sales Rep) Information
Icon mWindow.png Шаблон за мейл - Maintain Mail TemplateУправление на Продуктите

Icon mOpen.png Управление на Продуктите
Icon mOpen.png Правила за управление
Icon mWindow.png Мерна единица - Maintain Unit of MeasureАнализ производителност

Icon mOpen.png Анализ производителност
Icon mOpen.png Счетоводни правила
Icon mWindow.png Счетоводни Дименсии - Maintain Non-Account Dimension Trees
Icon mWindow.png Валута/Тип - Maintain Currency Conversion Rate Types
Icon mWindow.png Валута - Поддържане валути
Icon mWindow.png Валутен курс - Maintain Currency Conversion Rates
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types
Icon mWindow.png Документална последователност - Поддържане на системна и документална последователност
Icon mOpen.png Финансови справки
Icon mWindow.png Отчет за поредица в колона - Поддържане на финансови отчети за поредица в колона
Icon mOpen.png Мерки на производителността
Icon mWindow.png Предупреждение - Адемпиере предупреждение
Icon mWorkFlow.png Дефиниране на Оценки за Ефективност - Setup your Performance Measurement
Icon mWindow.png Цветова схема на производителност - Настройка на цветовата схема за ефективност
Icon mWindow.png Мярка за производителност - Define your Performance Measures
Icon mWindow.png Изчисляване на мерките за производителност - Define how you calculate your performance measures
Icon mWindow.png Целева производителност - Define Performance Goals
Icon mWindow.png Еталон производителност - Еталон на производителността
Icon mWindow.png Индикатори производителност - View Performance IndicatorsАктиви

Icon mOpen.png Активи
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report