Aktywa użytkowe (Okno ID-251)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Aktywa użytkowe

Opis: Aktywa użyte wewnętrznie lub przez odbiorcę.

Pomocy: Aktywa użytkowe mogą być zakupione lub przez dostawę produktu. Mogą być przeznaczone na użytek wewnętrzny lub być własnością odbiorcy.TAB: Asset

Opis: Asset used internally or by customers


Pomocy An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.


Plik:Aktywa użytkowe - Asset - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Numer wersji Numer wersji null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Numer partii Numer partii produktu Numer partii produktu Lot
character varying(255)
String
Serial No Numer seryjny Numer seryjny produktu Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1. SerNo
character varying(255)
String
In Service Date Data oddania od użytku Data oddania od użytku Data oddania od użytku - zwykle rozpoczyna proces umarzania wartości. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Data ważności Data ważności przydatności Data objęcia gwarancją lub upływu ważności. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Własność Aktywo jest włanością organizacji Organizacja nie musi posiadać aktywa, ale jest jej prawnym właścicielem. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession W posiadaniu Organizacja posiada aktywo. Aktywa nie będące w posiadaniu są np. u klienta oraz mogą lub nie muszą być własnością przedsiębiorstwa. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokalizator Lokalizator magazynu Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Komentarz do miejsca Dodatkowe komentarze lub uwagi odnośnie miejsca. null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Zużywane Aktywo będzie zużyte Aktywo używane jest na własne potrzeby, będzie umorzone/zamortyzowane. IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Całkowicie umorzony Aktywo całkowicie umorzone Aktywo jest całkowicie umorzone, zamortyzowane. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Okres zużycia - lata Okres zużycia aktywa w latach. null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Okres zużycia - miesiące Okres zużycia aktywa w miesiącach. null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Okres zużycia Jednostki zużycia aktywa, po którym traci ono swą przydatność. Okres zużycia i bieżące zużycie mogą służyć do wyznaczenia stawki/kwoty amortyzacji. LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Jednostki zużycia Jednostki zużycia aktywa. null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Data umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia akywa używanego na własne potrzeby i umarzanego. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenance Next Maintenance Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenance Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Nie ma na stanie Pozbyto się aktywa Aktywo nie jest już używane, pozbyto się go. IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Data likwidacji Data likwidacji/pozbycia się aktywa. null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

Opis: Asset Balance Report and Adjustments


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Asset Balances - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Data umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia akywa używanego na własne potrzeby i umarzanego. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Zużywane Aktywo będzie zużyte Aktywo używane jest na własne potrzeby, będzie umorzone/zamortyzowane. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

Opis: Enter accounting setup information


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Accounting Setup - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

Opis: Cost Detail


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Cost Details - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej wskazuje grupę ksiąg przetwarzanych jako grupa GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10)
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(510)
String
Asset value Wartość aktywa Wartość aktywa null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Dostawa

Opis: Delivery or availability


Pomocy Record of delivery or availability


Plik:Aktywa użytkowe - Dostawa - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Version No Numer wersji Numer wersji null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Numer partii Numer partii produktu Numer partii produktu Lot
character varying(40)
String
Serial No Numer seryjny Numer seryjny produktu Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1. SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Message ID Numer identyfikacyjny wiadomości Email numer identyfikacyjny wiadomości Numer identyfikacyjny SMTP w celu śledzenia celu. MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie email o dostawie. null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL URL URL określa adres online kontrahenta. URL
character varying(120)
URL
Referrer Odnośnik Referring web address null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Zdalny adres ZDalny adres Wskazuje dodatkowy lub zewnętrzny adres. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Zdalny serwer null null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

Opis: Record Asset Usage


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Asset Usage - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Jednostki zużycia Jednostki zużycia aktywa. null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

Opis: Detail asset transaction history


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Asset History - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Szczegóły null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Zaktualizowany przez Użytkownik, który zaktualizował rekord. Użytkownik, który zaktualizował rekord. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned Własność Aktywo jest włanością organizacji Organizacja nie musi posiadać aktywa, ale jest jej prawnym właścicielem. IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession W posiadaniu Organizacja posiada aktywo. Aktywa nie będące w posiadaniu są np. u klienta oraz mogą lub nie muszą być własnością przedsiębiorstwa. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Zużywane Aktywo będzie zużyte Aktywo używane jest na własne potrzeby, będzie umorzone/zamortyzowane. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Całkowicie umorzony Aktywo całkowicie umorzone Aktywo jest całkowicie umorzone, zamortyzowane. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Nie ma na stanie Pozbyto się aktywa Aktywo nie jest już używane, pozbyto się go. IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Wartość aktywa Wartość aktywa null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Wartość rynkowa Wartość rynkowa aktywa Dla zapisu, wartość rynkowa aktywa. AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Data oddania od użytku Data oddania od użytku Data oddania od użytku - zwykle rozpoczyna proces umarzania wartości. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Data umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia aktywa Data ostatniego umorzenia akywa używanego na własne potrzeby i umarzanego. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Data likwidacji Data likwidacji/pozbycia się aktywa. null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Okres zużycia - lata Okres zużycia aktywa w latach. null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Okres zużycia - miesiące Okres zużycia aktywa w miesiącach. null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Okres zużycia Jednostki zużycia aktywa, po którym traci ono swą przydatność. Okres zużycia i bieżące zużycie mogą służyć do wyznaczenia stawki/kwoty amortyzacji. LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Jednostki zużycia Jednostki zużycia aktywa. null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Numer partii Numer partii produktu Numer partii produktu Lot
character varying(40)
String
Serial No Numer seryjny Numer seryjny produktu Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1. SerNo
character varying(40)
String
Version No Numer wersji Numer wersji null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

Opis: Automatic Issue Reporting


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Issue Project - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

Opis: Finace Information for the Asset


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Finance Information - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

Opis: License Information for Asset


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - License Information - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Stan konta Stan karty kredytowej lub konta posiadacza Stan karty kredytowej lub konta posiadacza A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

Opis: Insurance Information for asset


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Insurance Information - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

Opis: Tax information for asset


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Tax Information - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Stan konta Stan karty kredytowej lub konta posiadacza Stan karty kredytowej lub konta posiadacza A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

Opis: Other information associated with asset


Pomocy null


Plik:Aktywa użytkowe - Other Information - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.