Asset (Vindue ID-251)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Asset

Beskrivelse: Asset used internally or by customers

Hjælp: An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.TAB: Aktiver

Beskrivelse: Aktiv, der bruges internt eller af kunder


Hjælp Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv.


Fil:Asset - Aktiver - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(255)
String
In Service Date Tjenestedato Dato, da aktivet gik i tjeneste Dato, da aktivet gik i tjeneste, bruges typisk som startdatoen for afskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garanti udløber den Dato for garantiens udløb Dato, hvor normal garanti eller rådighed udløber GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Aktivgruppe Gruppe af aktiver Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Ejes Organisationen ejer aktivet Aktivet står måske ikke til rådighed, men ejes juridisk af organisationen. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession Til rådighed Organisationen råder over aktivet Aktiver, som ikke rådes over, kan være aktiver hos kunden, som evt. ejes af virksomheden. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Sted: Kommentar Supplerende kommentarer eller bemærkninger vedr. stedet null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Afskriv Aktivet skal afskrives Aktivet bruges internt, og skal afskrives IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Helt afskrevet Aktivet er helt afskrevet Aktivets omkostninger er helt nedskrevet. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Levetid i år Aktivets brugstid i år null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Levetid i måneder Aktivets brugstid i måneder null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Levetid Aktivets brugsenheder, indtil det er opbrugt Levetid og faktisk tid kan bruges ved beregning af afskrivning LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Brugte enheder Anvendte brugsenheder af aktivet null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Dato for afskrivning af aktiv Dato for seneste afskrivning Dato for seneste afskrivning, hvis aktivet bruges internt og afskrives. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenance Next Maintenance Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenance Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Afhændet Aktivet er afhændet Aktivet bruges ikke længere og er afhændet IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Aktiv afhændet den Dato, da aktivet blev afhændet null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

Beskrivelse: Asset Balance Report and Adjustments


Hjælp null


Fil:Asset - Asset Balances - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Dato for afskrivning af aktiv Dato for seneste afskrivning Dato for seneste afskrivning, hvis aktivet bruges internt og afskrives. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Afskriv Aktivet skal afskrives Aktivet bruges internt, og skal afskrives IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

Beskrivelse: Enter accounting setup information


Hjælp null


Fil:Asset - Accounting Setup - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

Beskrivelse: Cost Detail


Hjælp null


Fil:Asset - Cost Details - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Journalkladde Regnskabsjournal-batch Her angives en gruppe journaler, der skal køres samlet. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(510)
String
Asset value Aktivværdi Aktivets bogførte værdi null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Levering

Beskrivelse: Levering eller disponibilitet


Hjælp Bogfør vedr. levering eller disponibilitet


Fil:Asset - Levering - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(40)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Message ID Meddelelses-ID E-mail: Meddelelses-ID SMTP-meddelelses-ID til sporing MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Lev.bekræftelse (mail) Leveringsbekræftelse (e-mail) null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL URL URL definerer handelspartnerens internetadresse. URL
character varying(120)
URL
Referrer Vidersender Adresse på vidersender null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Fjernadr. Fjernadresse Her angives en alternativ eller ekstern adresse. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Fjernvært null null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

Beskrivelse: Record Asset Usage


Hjælp null


Fil:Asset - Asset Usage - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Brugte enheder Anvendte brugsenheder af aktivet null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

Beskrivelse: Detail asset transaction history


Hjælp null


Fil:Asset - Asset History - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Details null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Opdateret af Brugeren, som opdaterede posten Her angives den bruger, som opdaterede posten. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned Ejes Organisationen ejer aktivet Aktivet står måske ikke til rådighed, men ejes juridisk af organisationen. IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession Til rådighed Organisationen råder over aktivet Aktiver, som ikke rådes over, kan være aktiver hos kunden, som evt. ejes af virksomheden. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Afskriv Aktivet skal afskrives Aktivet bruges internt, og skal afskrives IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Helt afskrevet Aktivet er helt afskrevet Aktivets omkostninger er helt nedskrevet. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Afhændet Aktivet er afhændet Aktivet bruges ikke længere og er afhændet IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Aktivværdi Aktivets bogførte værdi null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Markedsværdi (beløb) Aktivets markedsværdi Aktivets markedsværdi (ved rapportering) AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Tjenestedato Dato, da aktivet gik i tjeneste Dato, da aktivet gik i tjeneste, bruges typisk som startdatoen for afskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Dato for afskrivning af aktiv Dato for seneste afskrivning Dato for seneste afskrivning, hvis aktivet bruges internt og afskrives. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Aktiv afhændet den Dato, da aktivet blev afhændet null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Levetid i år Aktivets brugstid i år null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Levetid i måneder Aktivets brugstid i måneder null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Levetid Aktivets brugsenheder, indtil det er opbrugt Levetid og faktisk tid kan bruges ved beregning af afskrivning LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Brugte enheder Anvendte brugsenheder af aktivet null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(40)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(40)
String
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

Beskrivelse: Automatic Issue Reporting


Hjælp null


Fil:Asset - Issue Project - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

Beskrivelse: Finace Information for the Asset


Hjælp null


Fil:Asset - Finance Information - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

Beskrivelse: License Information for Asset


Hjælp null


Fil:Asset - License Information - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Konto - stat Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i. A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

Beskrivelse: Insurance Information for asset


Hjælp null


Fil:Asset - Insurance Information - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

Beskrivelse: Tax information for asset


Hjælp null


Fil:Asset - Tax Information - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Konto - stat Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i. A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

Beskrivelse: Other information associated with asset


Hjælp null


Fil:Asset - Other Information - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.