Igények (Aablak ID-315)

Innen: iDempiere huAablak: Igények

Leírás: Igények intézése

Segítség: Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is.TAB: Igények

Leírás: Igények intézése


Segítség Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is.


Fájl:Igények - Igények - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
RfQ Igények Igények intézése Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is. C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Üzletkötő Üzletkötő, vagy ügynök. Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic Igénylista Igénylista Az Igénylistához kapcsolódó partnerek listájával karbantarthatók az igényekhez kapcsolódó potenciális beszállítók. C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type Igény típusa Igénylista típusa null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Ajánljon minden mennyiséget A szállítók felől a teljes igényre várunk visszajelzést. Ha kiválasztásra került, az ajánlatban a teljes mennyiségre vonatkozóan kell árat megadni. IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Ajánlja a teljes összeget A visszaigazolásnak csak az ajánlatkérés teljes összegét kell tartalmaznia. Ha nincs kiválasztva, a visszaigazolásnak soronként kell megtörténnie. IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only Csak meghívott szállítók Csak meghívott szállítók válaszolhatnak az igényekre. Az igénylisták cska a meghívott szállítók számára elérhetők. IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted Visszaigazolás elfogadva Az ajánlatkérésre adott válasz elfogadásra került. Ha kiválasztásra került, az ajánlatkérésre adott válasz elfogadásra került. IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date Válasz dátuma Válasz dátuma Válasz dátuma DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start Munka indítása A munka indításának (tervezett) dátuma. null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days Szállítási napok (Tervezett) napok a kiszállításig. null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Munka elvégzése A munka elvégzésének (tervezett) határideje. null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite Létrehoz& Meghív Igény létrehozása és szállító meghívása Lérehoz (hiányzó) igénylistát és választhatóan E-mailt küld meghívás, vagy emlékeztető céljából a szállítók részére, hogy az igényekre választ adjanak. PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses Válaszok rangsora Befejezett igény-visszaigazolások, válaszok rangsora A nem érvényes vissszajelzések mennyiségenként a 999 helyezést kapják. A mennyiségi visszajelzések egymás között kerülnek rangsorolásra, és a legjobb igény-visszajelzés frissítésre kerül. A visszajelzési sorokra a nyertes szállító kijelölésre kerül, ha az igény sor mennyiségére bejelölésre kerül az, hogy ez a megvásárolandó mennyiség. Az teljes igényre vonatkozó nyertes akkor kerül kijelölésre, ha az igény típusa "Minden sort ajánlja" vagy "Csak teljesen ajánlja". A mennyiségi visszajelzések értékelése hozzáadódik a visszajelzés értékeléséhez A visszajelzés nyertese a legalacsonyabb összesített helyezést elérő lesz. RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % Árrés % Jelzi egy temék százalékos árrés tartalmát. Az Árrés jelenti azt a százalékos értéket, amellyel az értékesítési ár és az árszint eltér egymástól. Margin
numeric
Number
Create Sales Order Vevői rendelés létrehozása Vevői rendelés létrehozása A vevői rendelés elkészítésre kerül a megadott üzleti partner részére. Egy vevői rendelési sor létrehozásra kerül minden igénylistabeli sorhoz, ahol az "Ajánlott mennyiség" kiválasztásra került. Ha az igény sori mennyiségén az ajánlati összeg nem 0, akkor az az ár kerül alkalmazásra. Ha egy árrés kerül megadásra az igénylista sorának mennyiségéhez, akkor ez felülírja az általános árrésszámítási szabályokat. Az árrés, mint százalék kerül hozzáadásra a legjobb visszajelzési összegre. CreateSO
character(1)
Button
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order Beszerzési rendelés létrehozása Beszerzési rendelés(ek) létrehozása az igénylista nyertesei felé Az igényekre beszerzési rendelések létrehozása, és a nyertessel megjelölt sorok mennyisége (az igény sor mennyiségének megfelelően) lesz a beszerzési mennyiség. Ha egy visszajelzés a kiválasztott nyertest jelöli, minden sor létrehozásra kerül (és a kiválasztott nyertes többi visszajelzése figyelmen kívül kerül). Ha a visszajelzésen nem szerepel kiválasztott nyertes, akkor az a sorok alapján kerül kiválasztásra. CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines Sorok másolása Sorok másolása más igénylistából null CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ Igénylista zárása Igénylista és visszajelzések zárása Az igénylista és összes visszajelzéseinek zárása Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sor

Leírás: Igénylista sora


Segítség Igénylista sora


Fájl:Igények - Sor - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
RfQ Line Igénylista sora Igénylista sora Igénylista sora C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Igények Igények intézése Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is. C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
Work Start Munka indítása A munka indításának (tervezett) dátuma. null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Szállítási napok (Tervezett) napok a kiszállításig. null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Munka elvégzése A munka elvégzésének (tervezett) határideje. null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: Mennyiség

Leírás: Igénylista sorának mennyisége


Segítség Ajánaltban szereplő sor mennyiségi igénye - ajánlatot kérhet különböző mennyiségekre.


Fájl:Igények - Mennyiség - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line Igénylista sora Igénylista sora Igénylista sora C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity Igénylista mennyisége Az igénylista generált visszaigazolási mennyisége. Az igénylista visszaigazolásának generálása során ez a mennyiség kerül figyelembe véve. IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price Összehasonlító ár Az Ár összevethető null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity Beszerzési mennyiség A mennyiség a szállítónak készített beszerzési rendelésben szerepel. Amennyiben többszörös mennyiség kerül alkalmazásra egy ajánlatkérésben, a kiválasztott mennyiség a rendelés létrehozásához használható. Ha nincs kiválasztva, akkor az alacsonyabb számú kerül alkalmazásra. IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount Legjobb visszaigazolási összeg Legjobb visszaigazolási összeg A visszaigazolási folyamat alapján rangsorolva. BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity Ajánlott mennyiség A mennyiség a vevőnek készített ajánlatban szerepel. Amennyiben többszörös mennyiség kerül alkalmazásra egy ajánlatkérésben, a kiválasztott mennyiség az ajánlat létrehozásához használható. Ha nincs kiválasztva, akkor az alacsonyabb számú kerül alkalmazásra. IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount Ajánlott összeg Ajánlott összeg null OfferAmt
numeric
Amount
Margin % Árrés % Jelzi egy temék százalékos árrés tartalmát. Az Árrés jelenti azt a százalékos értéket, amellyel az értékesítési ár és az árszint eltér egymástól. Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.