Επεξεργαστής Αιτήματος (παράθυρο ID-203)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



παράθυρο: Επεξεργαστής Αιτήματος

περιγραφή: Όρισμός Επεξεργαστών Αιτήματος

Βοήθεια: Το παράθυρο Επεξεργαστής Αιτήματος σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετικές διαδικασίες που θέλετε να εμφανιστούν και τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα αυτών των διεργασιών. Μία επεξεργασία αιτήματος μπορεί να είναι μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο ή Αίτηση για όλους.



TAB: Request Processor

περιγραφή: Request Processor


Βοήθεια The Request Processor Tab allows you to define processes that you want to occur and the frequency and timing of these processes. If no other user is found, the items are assigned to the supervisor. A Request Processor can be just for a specific Request Type or for all.


Αρχείο:Επεξεργαστής Αιτήματος - Request Processor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert after Days Due Alert after Days Due Send email alert after number of days due (0=no alerts) Send an email alert after the item is Due (after Date Next Action). If set to zero, no alert is sent. OverdueAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Reminder Days Reminder Days Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document When a document is due for too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders.

The Remind Days are the days when the next email reminder is sent.

RemindDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Escalate after Days Due Escalate after Days Due Escalation to superior after number of due days (0 = no) The item will be escalated and assigned to the supervisor after the number of days over due. If 0, there is no escalation. OverdueAssignDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Inactivity Alert Days Inactivity Alert Days Send Alert when there is no activity after days (0= no alert) An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined. InactivityAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Date next run Date the process will run next The Date Next Run indicates the next time this process will run. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time




TAB: Routing

περιγραφή: Request Routing


Βοήθεια Define the sequence of request types and keywords and to whom the web and mail requests should be routed to. The keywords are separated by space, comma, semicolon, tab or new line. The first match wins (first request type then keyword.


Αρχείο:Επεξεργαστής Αιτήματος - Routing - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Request Routing Request Routing Automatic routing of requests null R_RequestProcessor_Route_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Request Processor Processor for Requests Processor for Requests R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Request Type Request Type Type of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Keyword Keyword Case insensitive keyword Case insensitive keyword for matching. The individual keywords can be separated by space, comma, semicolon, tab or new line. Do not use filler words like "a", "the". At this point, there are NO text search operators like "or" and "and". Keyword
character varying(60)
String
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: Log

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Επεξεργαστής Αιτήματος - Log - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Request Processor Processor for Requests Processor for Requests R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occurred in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Παραπομπή Reference for this record The Reference displays the source document number. Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.