Δαπάνες (μη αποζημιωμένες) (παράθυρο ID-254)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



παράθυρο: Δαπάνες (μη αποζημιωμένες)

περιγραφή: Πρόβαλε Δαπάνες και Χρεώσεις που δεν αποζημιώθηκαν

Βοήθεια: Πριν την αποζημίωση δαπανών, κάντε έλεγχο στα θέματα ανοικτών δαπανών



TAB: Employee, Vendor

περιγραφή: Business Partner to be reimbursed


Βοήθεια Select the business partner to be reimbursed.


Αρχείο:Δαπάνες (μη αποζημιωμένες) - Employee, Vendor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Name 2 Additional Name null Name2
character varying(60)
String
Vendor Vendor Indicates if this Business Partner is a Vendor The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Employee Indicates if this Business Partner is an employee The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
PO Payment Term PO Payment Term Payment rules for a purchase order The PO Payment Term indicates the payment term that will be used when this purchase order becomes an invoice. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount




TAB: Report Line

περιγραφή: Time and Expense Report Line (not reimbursed)


Βοήθεια View and modify Time and Expense Report Lines. It lists expense items for the business partner on the expense header where the expense lines were not invoiced yet.


Αρχείο:Δαπάνες (μη αποζημιωμένες) - Report Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png




όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Expense Report Time and Expense Report null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Expense Date Date of expense Date of expense DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Time Report Line is a time report only (no expense) The line contains only time information IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Invoiced Invoiced Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Resource Assignment Resource Assignment null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Expense Amount Expense Amount Amount for this expense Expense amount in currency ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Converted Amount Converted Amount Converted Amount The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices
Time Type Time Type Type of time recorded Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(255)
Text
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.