Expenses (not reimbursed) (Vindue ID-254)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Expenses (not reimbursed)

Beskrivelse: View expenses and charges not reimbursed

Hjælp: Before reimbursing expenses, check the open expense itemsTAB: Medarbejder, Leverandør

Beskrivelse: Handelspartner, der skal godtgøres


Hjælp Vælg handelspartner, der skal godtgøres.


Fil:Expenses (not reimbursed) - Medarbejder, Leverandør - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Navn 2 Ekstranavn null Name2
character varying(60)
String
Vendor Leverandør Angiver, om handelspartneren er en leverandør Her angives, om handelspartneren er en leverandør. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om leverandøren. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Medarbejder Angiver, om handelspartneren er en medarbejder Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
PO Payment Term Rekv.betalingsbetingelse Betalingsbetingelser for rekvisitioner Her angives den betalingsbetingelse, der skal bruges, når denne rekvisition omdannes til en faktura. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Rapport linje

Beskrivelse: Tids- og udgiftsrapportlinje (ikke-godtgjort)


Hjælp Vis og opdater tids- og udgiftsrapportlinjer.


Fil:Expenses (not reimbursed) - Rapport linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Udgiftsrapport Tids- og udgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Udgiftsdato Dato for udgift Dato for udgift DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Tidsrapport Linjen er kun en tidsrapport (ingen udgifter) Linjen indeholder kun tidsoplysninger IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Expense Amount Udgiftsbeløb Udgift som beløb Udgiftsbeløb i valuta ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices
Time Type Time Type Type of time recorded Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(255)
Text
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.