Wydatki (nie zwrócone) (Okno ID-254)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Wydatki (nie zwrócone)

Opis: Przegląd wydatków i niezwróconych opłat

Pomocy: Zanim zwrócone zostaną wydatki, sprawdź rozpoczęte inwestycje.TAB: Pracownicy,Dostawcy

Opis: Business Partner to be reimbursed


Pomocy Select the business partner to be reimbursed.


Plik:Wydatki (nie zwrócone) - Pracownicy,Dostawcy - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Dodatkowa nazwa Dodatkowa nazwa null Name2
character varying(60)
String
Vendor Dostawca Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Pracownik Czy kontrahent jest pracownikiem Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
PO Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla zamówienia własnego Wskazuje warunki płatności, gdy zamówienie staje się fakturą. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Report Line

Opis: Raport Casu oraz Wydatków (nie zwróconych)


Pomocy Przeglądanie i modyfikacja pozycji Raportu Wydatków oraz Czasu.


Plik:Wydatki (nie zwrócone) - Report Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Raport wydatków Raport czasu i wydatków null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Data powstania kosztu Data wydatku Data wydatku DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Czas raportu Czas raportu (nie wydatku) Pozycja zawiera wyłącznie informacje o czasie. IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Invoiced Zafakturowane Zafakturowane Zafakturowane IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Przypisanie zasobu Przypisanie zasobu null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Expense Amount Kwota wydaktów Kwota wydatków Kwota wydatku w walucie. ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Converted Amount Kwota wymiany Kwota wymiany Jest wynikiem powielenia kwoty podstawowej przez kurs wymiany danej waluty. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices
Time Type Typ czasu Typ czasu zapisanego Różnicuj typy czusu do zapisywania przyczyn (podobnie przy Działaniach). S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(255)
Text
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Faza projektu Faza projektu null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Zadanie projektu Bieżące zadanie projektu w fazie Zadanie projektu w fazie projektu świadczy o bieżącej pracy. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.