Report Line Set (Vindue ID-218)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Report Line Set

Beskrivelse: Maintain Financial Report Line Sets

Hjælp: The Line Set determines, which lines are printed in a Financial ReportTAB: Rapport linjesæt

Beskrivelse: Definér regnskabslinjesæt


Hjælp null


Fil:Report Line Set - Rapport linjesæt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Report Line Set Rapportlinjesæt null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiér linjer Kopiér rapportlinjer fra et andet linjesæt Kopiér linjer fra slutning af dette linjesæt Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Rapport linje

Beskrivelse: Definér regnskabslinje


Hjælp null


Fil:Report Line Set - Rapport linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Report Line Rapportlinje null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent PARENT PARENT-værdi Her angives den værdi, der bruges til gengive et sumniveau eller en rapport for en post. Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Rapportlinjesæt null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Udskrevet Angiver, om bilaget udskrives Her angives, om bilaget skal udskrives. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Linjetype null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Beregning null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Operand 1 Første operand i beregning null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Operand 2 Anden operand i beregning null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Budget Budget Regnskabsbudget Her angives et brugerdefineret budget. Det kan bruges ved rapportering til sammenholdning mod faktiske beløb. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
TAB: Rapport kilde

Beskrivelse: Definér segmentværdier i rapportlinjekilde


Hjælp null


Fil:Report Line Set - Rapport kilde - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Rapportlinje null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Type Elementtype (konto eller brugerdefineret) Her angives, om elementet er et kontoelement eller er brugerdefineret. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butikker, indkøbscentre. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include Nulls in Org Include nulls in the selection of the organization null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include Nulls in Org Trx Include nulls in the selection of the organization transaction null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include Nulls in Account Include nulls in the selection of the account null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include Nulls in BPartner Include nulls in the selection of the business partner null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include Nulls in Product Include nulls in the selection of the product null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include Nulls in Location Include nulls in the selection of the location null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include Nulls in Project Include nulls in the selection of the project null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include Nulls in Sales Region Include nulls in the selection of the sales region null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include Nulls in Activity Include nulls in the selection of the activity null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include Nulls in Campaign Include nulls in the selection of the campaign null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include Nulls in User Element 1 Include nulls in the selection of the user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include Nulls in User Element 2 Include nulls in the selection of the user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.