Jelentés sorainak megadása (Aablak ID-218)

Innen: iDempiere huAablak: Jelentés sorainak megadása

Leírás: Üzleti jelentés sorainak beállítása

Segítség: Jelentési sor csoportjaival meghatározható a nyomtatandó jelentés.TAB: Jelentés sorainak megadása

Leírás: Üzleti jelentés sorainak beállítása


Segítség null


Fájl:Jelentés sorainak megadása - Jelentés sorainak megadása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Report Line Set Jelentés sorainak megadása null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Sorok másolása Jelentési sorok másolása egy másik sor összeállításból Sorok másolása ennek a sor összeállításnak a végéről. Vegye figyelembe, hogy Önnek újra be kell állítania a kalkulációs együtthatókat. Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Jelentési sor

Leírás: Üzleti jelentés sorának beállítása


Segítség null


Fájl:Jelentés sorainak megadása - Jelentési sor - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Report Line Jelentési sor null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent Felettes Az egység szülő, vagy felettes objektuma A Felettes jelöli azt a következő szintű rekordhoz kapcsolódó értéket, amely jelentésekben szerepel. Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Összegző szint Ez egy összegző elem Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Jelentés sorainak megadása null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Nyomtatásra kerül Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül. A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Sor típusa null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Kalkuláció null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Művelet 1 Az első kalkulációs művelet. null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Művelet 2 A második kalkulációs művelet. null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType Feladás típusa A tranzakciós összeg feladásának típusa. A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). PostingType
character(1)
List
Budget Költségvetés Főkönyvi költségvetés A Főkönyvi költségvetés egy felhasználó által megadott költségtervet mutat. Ezeket jelentésekben lehet összehasonlítások céljából alkalmazni. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
TAB: Jelentés forrása

Leírás: Jelentési sorok forrásához kapcsolódó értékek karbantartása.


Segítség null


Fájl:Jelentés sorainak megadása - Jelentés forrása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Jelentési sor null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Típus Elem típusa (főkönyvi vagy felhasználó által megadott) Az Elem típusa mutatja meg, hogy az adott elem főkönyvi elem, vagy felhasználó által megadott. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include Nulls in Org Include nulls in the selection of the organization null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include Nulls in Org Trx Include nulls in the selection of the organization transaction null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Könyvelési elemek Könyvelési elemek A könyvelési elemek lehetnek főkünyvi számlák, vagy a felhasználó által megadtott értékek. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include Nulls in Account Include nulls in the selection of the account null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include Nulls in BPartner Include nulls in the selection of the business partner null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include Nulls in Product Include nulls in the selection of the product null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Cím Hely vagy cím A Hely / Cím mező meghatározza egy elem helyét. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include Nulls in Location Include nulls in the selection of the location null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include Nulls in Project Include nulls in the selection of the project null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Értékesítési régiók Lefedett értékesítési régiók Az Értékesítési régió egy egyedi értékesítési lefedettséget azonosít. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include Nulls in Sales Region Include nulls in the selection of the sales region null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include Nulls in Activity Include nulls in the selection of the activity null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include Nulls in Campaign Include nulls in the selection of the campaign null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 Felhasználói elem 1 Felhasználó által meghatározott könyvelési elem A Felhasználó által meghatározott könyvelési elem az Adempiere táblára hivatkozik. Ez lehetővé teszi, hogy bármely tábla tartalom alkalmazható, mint könyvelési dimenzió (pl. Projekt teendő). Vegye figyelembe, hogy a Felhasználói Elemek választhatóan és a dokumentum összefüggésében alkalmazhatók (pl. nem igényelt). UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include Nulls in User Element 1 Include nulls in the selection of the user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 Felhasználói elem 2 Felhasználó által meghatározott könyvelési elem A Felhasználó által meghatározott könyvelési elem az Adempiere táblára hivatkozik. Ez lehetővé teszi, hogy bármely tábla tartalom alkalmazható, mint könyvelési dimenzió (pl. Projekt teendő). Vegye figyelembe, hogy a Felhasználói Elemek választhatóan és a dokumentum összefüggésében alkalmazhatók (pl. nem igényelt). UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include Nulls in User Element 2 Include nulls in the selection of the user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.