Zbiór pozycji raportów (Okno ID-218)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Zbiór pozycji raportów

Opis: Zarządza pozycjami raportów finansowych

Pomocy: Określa, które pozycje są drukowane w raporcie finansowym.TAB: Zbiór kolumn raportu

Opis: Maintain Financial Report Line Set


Pomocy null


Plik:Zbiór pozycji raportów - Zbiór kolumn raportu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Report Line Set Ustawienie pozycji raportu null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiuj pozycje Copy Report Lines from other Line Set Copy lines at the end of this Line Set Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Report Line

Opis: Maintain Financial Report Line


Pomocy null


Plik:Zbiór pozycji raportów - Report Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Report Line Pozycja raportu null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent Rodzic Wartość jednostki rodzica Wskazuje wartość, która reprezentuje następny poziom w hierarchii lub zapisz poziom rekordu. Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Ustawienie pozycji raportu null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Wydrukowane Wydrukowane Wydrukowane IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Typ pozycji null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Obliczenie null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Operator 1 Pierwszy operator null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Operator 2 Drugi operator null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1)
List
Budget Budżet Budżet Księgi Głównej Budżet Księgi Głównej określa budżet zdefiniowanego użytkownika. Może być to użyte w zapisach jako porównanie do twoich bieżących kwot GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
TAB: Report Source

Opis: Maintain Segment Values of Report Line Source


Pomocy null


Plik:Zbiór pozycji raportów - Report Source - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Pozycja raportu null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Typ Typ elementu (konto lub zdefiniowany użytkownik) Typ elementu wskazuje czy jest to Element konta czy element zdefiniowanego użytkownika ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include Nulls in Org Include nulls in the selection of the organization null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include Nulls in Org Trx Include nulls in the selection of the organization transaction null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include Nulls in Account Include nulls in the selection of the account null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include Nulls in BPartner Include nulls in the selection of the business partner null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include Nulls in Product Include nulls in the selection of the product null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include Nulls in Location Include nulls in the selection of the location null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include Nulls in Project Include nulls in the selection of the project null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include Nulls in Sales Region Include nulls in the selection of the sales region null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include Nulls in Activity Include nulls in the selection of the activity null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include Nulls in Campaign Include nulls in the selection of the campaign null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include Nulls in User Element 1 Include nulls in the selection of the user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include Nulls in User Element 2 Include nulls in the selection of the user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.