Invoice Payment Schedule (Vindue ID-275)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Invoice Payment Schedule

Beskrivelse: Maintain Invoice Payment Schedule

Hjælp: Maintain Payment Schedule of unpaid invoicesTAB: Invoice

Beskrivelse: Select Invoice


Hjælp Select from invoices not fully paid.


Fil:Invoice Payment Schedule - Invoice - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Faktureret den Dato på fakturaen Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Pay Schedule valid Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivelse: Mainain Payment Schedule


Hjælp null


Fil:Invoice Payment Schedule - Payment Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Invoice Payment Schedule Fakturabetalingsskema Fakturabetalingsskema Her angives, hvornår betalingsafdrag forfalder. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betaling skema Skabelon til betalingsskema Oplysninger om forfaldne betalingsafdrag C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Forfaldsdato Dato, hvor betaling forfalder Dato, hvor betaling forfalder uden fradrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Forfaldent beløb Forfaldent betalingsbeløb Det fulde, forfaldne betalingsbeløb. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabatdato Sidste dato for rabatbetalinger Sidste dato, hvor der kan fratrækkes betalingsrabat. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.