Warunki płatności (Okno ID-141)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukaj



Okno: Warunki płatności

Opis: Zarządza warunkami płatności

Pomocy: Określa warunki płatności oferowane swoim odbiorcom oraz warunki płatności oferowane przez dostawców. Każda faktura musi zawierać termin płatności. W fakturze standardowej drukowana jest nazwa, natatka o warunkach płatności.



TAB: Warunki płatności

Opis: Warunki płatności


Pomocy Definiuje warunki płatności oferowane kontrahentowi oraz warunki płatności oferowane przez dostawców. W fakturze standardowej, drukowane są: nazwa, uwagi do dokumentu oraz warunki płatności.


Plik:Warunki płatności - Warunki płatności - Okno (iDempiere 1.0.0).png




Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Stała data zadłużenia Płatność jest wymagana w określoną stałą datę długu. Wskazuje, że faktury z określonym terminem płatności będą wymagalne w określona stałą datę miesiąca. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery Po dostawie Należność liczona od daty dostawy, nie od otrzymania faktury. Należność liczona od daty dostawy, nie od otrzymania faktury. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Następny dzień roboczy Płatny następnego dnia roboczego Wskazuje, czy płatność faktury nastąpi następnego dnia roboczego. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Zobowiązanie w dzień miesiąca Zobowiązanie w dzień miesiąca Wskazuje dzień miesiąca, kiedy faktury są wymagalne. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy wybrano stałą datę zobowiązania. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Płatność ostatniego dnia faktury Płatność ostatniego dnia faktury Ostatni dzień faktury staje się dacie aktualnego zobowiązania. Pole jest jedynie wyświetlane, gdy wybrano stałą datę zobowiązania. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Licz miesiące zadłużenia Numer miesiąca (0=aktualny, 1=następny). Wskazuje numer miesiąca od bieżącego miesiąca w celu oznaczenia, że faktura jest wymagalna. 0 dla miesiąca spłaty zadłużenia, 1 dla następnego. Pole wyświetla się jedynie, gdy wybrano stałą datę zobowiązania. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Zbliża się termin Zbliża się termin płatności Zbliża się termin płatności NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Net Day Day when payment is due net When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. NetDay
character(1)
List
Discount Days Dni rabatu Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabat % Rabat % Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Dni w rabacie Liczba dni przedterminowej zapłaty, by przyznano rabat Liczba dni przedterminowej zapłaty, by przyznano rabat DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Rabat 2 % Rabat w procentach Rabat w procentach Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Dni oczekiwania Ilośc dni od daty wymagalności faktury, po których należy wysłać pierwsze wezwanie do zapłaty faktury. Ilośc dni od daty wymagalności faktury, po których należy wysłać pierwsze wezwanie do zapłaty faktury. Pole wyświetla się jedynie, gdy wybrano opcję wysyłania wezwań do zapłaty. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Notatka do dokumentu Dodatkowa inforamcja do dokumentu Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Validate Validate Payment Terms and Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Tłumaczenia

Opis: null


Pomocy null


Plik:Warunki płatności - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png




Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Document Note Notatka do dokumentu Dodatkowa inforamcja do dokumentu Zapisuje dowolną dodatkową informację o produkcie. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Schedule

Opis: Payment Schedule


Pomocy null


Plik:Warunki płatności - Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png




Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Procent Procent całej kwoty Procent kwoty (do 100). Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Zbliża się termin Zbliża się termin płatności Zbliża się termin płatności NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Dni rabatu Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat Ilość dni od daty wystawienia faktury, od której stosuje się dany rabat DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabat % Rabat % Wskazuje zastosowany lub pobrany rabat jako procent. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.