Kontrahenci (Okno ID-123)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Kontrahenci

Opis: Zarządza kontrahentami

Pomocy: Pozwala określić każdą stronę, z którą przeprowadzana jest transakcja. Zalicza się tu klientów, dostawców i pracowników. Zanim utworzysz zamówienie lub przywieziesz produkty, musisz określić swoich dostawców. Zanim utworzysz zamówienie musisz określić swoich klientów/odbiorców. Okno przechowuje informacje o kontrahencie, a wprowadzone wartości posłużą do utworzenia transakcji udokumentowanych.TAB: Kontrahent

Opis: Kontrahent


Pomocy The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.


Plik:Kontrahenci - Kontrahent - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee Pracownik Czy kontrahent jest pracownikiem Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting Pozdrowienie Pozdrowienie drukowane w korespondencji Pozdrowienie drukowane w korespondencji C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Dodatkowa nazwa Dodatkowa nazwa null Name2
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Status kredytowy Status kredytowy Jedynie dla dokumentacji. SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID NIP NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Zwolniony z podatku Kontrahent jest zwolniony z podatku Jeżeli kontrahent jest zwolniony z podatku, używa się stawki 0% dla podatku. Należy wstawić w ustawieniach 0% jako procent podatku i zaznaczyć, że jest to wskaźnik zwolnienia z podatku. Wymagane jest to przy wydruku, gdzie można śledzić zwolnienia podatkowe. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Tax Group null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S Numer D_U_N_S Dun & Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Odnośnik Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC Naics/sic Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner NAICS
character(6)
String
Rating Ocena klasyfikacja ważności kontrahenta Klasyfikacja ważności służy do późniejszej oceny kontrahenta Rating
character(1)
String
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
URL URL URL URL określa adres online kontrahenta. URL
character varying(120)
URL
Prospect Potencjalny klient Potencjalny klient Wskazuje podmiot, który jest potencjalnym klientem, ale nim jeszcze nie jest. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization Link Organization Link Business Partner to an Organization If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction.

If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value Potencjalny przychód od kontrahenta Calkowity oczekiwany przychód Potencjalny przychód uzyskany od kontrahenta PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Dotychczasowe obroty Dotychczasowe obroty Zaksięgowane obroty z danym kontrahentem. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Koszt pozyskania klienta (?) Koszt pozyskania klienta Koszt związany z pozyskaniem potencjalnego klienta AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Pracownicy Liczba pracowników Liczba pracowników na kontrahenta. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy mowa o potencjalnym kliencie. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Udział Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie. Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Wolumen sprzedaży w 1000 Całkowity wolumen sprzedaży Całkowity wolumen sprzedaży danemu kontrahentowi. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Pierwsza sprzedaż Data pierwszej sprzedaży Data pierwszej sprzedaży wskazuje datę pierwszej sprzedaży kontrahentowi FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Klient

Opis: Definowanie ustawień klienta


Pomocy The Customer Tab defines a Business Partner who is a customer of this organization. If the Customer check box is selected then the necessary fields will display.


Plik:Kontrahenci - Klient - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Klient Wskazuje, czy kontrahent jest klientem Wskazuje, czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak jest, wybierz dodakowe pole w celu wprowadzenia dalszych informacji o kliencie. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies Kopie dokumentów Liczba drukowanych kopii Liczba drukowanych kopii danego dokumentu DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule Zasady faktury Częstotliwość i sposób fakturowania Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi. InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule Plan fakturowania Plan fakturowania Wskazuje częstotliwość wystawiania faktur. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule Zasady dosaw Terminowość dostaw Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via Dostawa przez W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema Schemat rabatów Schemat rabatów Schemat rabatów M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % Rabat płaski % Rabat płaski % Rabat/Upust płaski FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1)
List
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty za fakturę, której mija lub minął termin płatności Wskazuje sposoby i zasady wzywania do zapłaty za faktury, którym minąt termin płatności. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Discount Printed Rabat drukowany Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description Opis na zamówieniu Opis na zamówieniach Wskazuje standardowy opis na zamówieniach dla klienta. SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format Format wydruku faktury Format wydruku dla drukowania faktur. Należy zdefiniować Format wydruku aby wydrukować dokument. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % Minimalny czas przechowywania produktów na półkach % Minimalny czas przechowywania produktów na półkach w oparciu o datę ważności przykładowego produktu, jako procent. Minimalny czas przechowywania produktów na półkach. Gdy jest 0, nie można wybrać produktów z terminem przychowywanych na półce mniejszym niż minimalny ((dzień ważności - dziś)/dni objęcia terminem ważności), chyba że zostanie wybrany Pokaż wszystkie. ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit Limit kredytowania Limit kredytowania kontrahenta Limit kredytowania. W przypadku przekroczenia zadłużenia na fakturach, wyświetlane będzie ostrzeżenie. Dla 0, nie będzie sprawdzane. SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used Kredyt wykorzystany Kredyt wykorzystany Całkowita kwota niezapłaconych faktur kontrahentowi. SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: Księgowość klienta

Opis: Księgowość klienta


Pomocy The Customer Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on an accounts receivable transaction.


Plik:Kontrahenci - Księgowość klienta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Należności klienta Należności klienta Wskazuje konto, na którym zapisuje się należności klienta. C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Rozrachunki - zaliczki Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Dostawca

Opis: Definowanie ustawień dostawcy


Pomocy The Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor for this Organization. If the Vendor check box is selected the necessary fields will display.


Plik:Kontrahenci - Dostawca - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Dostawca Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sprzedawca Reprezentant handlowy Reprezentant handlowy IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Zasada płatności Zasada płatności Sposób zapłaty za zakup. PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla zamówienia własnego Wskazuje warunki płatności, gdy zamówienie staje się fakturą. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist Cennik zakupu Cennik dla kontrahenta Cennik dostawcy na zakupowane przez jednostkę produkty . PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Schemat rabatów zamówień Schemat rabatów zamówień null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: Księgowość - dostawca

Opis: Define Vendor Accounting


Pomocy The Vendor Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced in an accounts payable transaction.


Plik:Kontrahenci - Księgowość - dostawca - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z dostawcami Wskazuje konto używane do księgowania rozrachunków z dostawcam (zobowiązania). V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability Rozrachunki z dostawcami usług Rozrachunki z dostawcami usług Konto księgowania rozrachunków z tytułu usług. Używane, gdy wyróżnione zostaną Zobowiązania wobec dostawców produktów oraz usług. V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Wskazuje konto do księgowania zaliczek od dostawców. V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Pracownik

Opis: Parametry dotyczące pracownika


Pomocy The Employee Tab defines a Business Partner who is an Employee of this organization. If the Employee is also a Sales Representative then the check box should be selected.


Plik:Kontrahenci - Pracownik - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Pracownik Czy kontrahent jest pracownikiem Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Sprzedawca Reprezentant handlowy Reprezentant handlowy IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Pracownik - księgowość

Opis: Księgowania związane z pracownikami


Pomocy The Employee Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on a expense reimbursement.


Plik:Kontrahenci - Pracownik - księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Konto bankowe

Opis: Defniowanie konta bankowego


Pomocy The Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances.


Plik:Kontrahenci - Konto bankowe - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH ACH Automatic Clearing House The ACH checkbox indicatse if this Bank Account accepts ACH transactions IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Account Usage Business Partner Bank Account usage Determines how the bank account is used. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank Bank Bank Określa bank jednostki lub kontrahenta, z którym przeprowadzane są transakcje handlowe. C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type Typ konta Bank Account Type The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as BankAccountType
character(1)
List
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card Karta kredytowa Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) CreditCardType
character(1)
List
Number Numer karty Numer karty kredytowej Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Weryfikacja karty kredytowej Weryfikacja kodu karty kredytowej Weryfikacja kodu karty kredytowej (AMEX 4 cyfry z przodu; MC,Visa 3 cyfry z tyłu) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Wygasa Miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Ważne do roku Rok wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje rok wygaśnięcia karty kredytowej CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Nazwa konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta A_Name
character varying(60)
String
Account Street Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej A_Street
character varying(60)
String
Account City Relacja miasta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Relacja zip/postal kodu Zip Code of the Credit Card or Account Holder The Zip Code of the Credit Card or Account Holder A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stan konta Stan karty kredytowej lub konta posiadacza Stan karty kredytowej lub konta posiadacza A_State
character varying(40)
String
Account Country Kraj księgowania Kraj Kraj księgowania A_Country
character varying(40)
String
Driver License Prawo jazdy Prawo jazdy jako identyfikator płatnika Prawo jazdy jako identyfikator płatnika A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr polisy ubezpieczeniowej Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Relacja email Adres email Adres email karty kredytowej lub właściciela konta. A_EMail
character varying(60)
String
Address verified Adres sprawdzony Adres sprawdzony Adres sprawdzony przez firmę karty kredytowej R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified Kod poczt. Sprawdzony The Zip Code has been verified The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: Położenie

Opis: Definowanie położeń / lokalizaji


Pomocy The Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records.


Plik:Kontrahenci - Położenie - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone Telefon Numer telefonu Numer telefonu Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Inny numer telefonu Inny numer telefonu Phone2
character varying(40)
String
Fax Faks Numer faksu Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia Fax
character varying(40)
String
ISDN ISDN ISDN lub modem ISDN lub numer modemu. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address Adres dostawy Adres kontrahenta, na który dostarczane są towary i na jaki otrzymujemy towary od dostawców Adres kontrahenta, na który dostarczane są towary i na jaki otrzymujemy towary od dostawców. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Adres kierowania faktury Adres kierowania faktury Adres kierowania faktury do klienta lub otrzymania faktury od dostawcy. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Adres przychodzących płatności Z danego adresu płaci kontrahent, na ten adres wysyłane są wezwania do zapłaty Z danego adresu płaci kontrahent, na ten adres wysyłane są wezwania do zapłaty IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Adres reemisji Adres wysłania płatności Adres jako lokalizacja/miejsce dostawcy, do której wysyłane są płatności za faktury. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: Contact (User)

Opis: Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact


Pomocy The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact


Plik:Kontrahenci - Contact (User) - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comments Komentarze Komentarz lub dodatkowa informacja Wprowadza komentarz lub dodatkową informację Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Password Hasło Hasło każdej długości (przypadek szczególny) Wskazuje hasło dla numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wymagane są do zidentyfikowania użytkowników autoryzowanych. Password
character varying(1024)
String
Greeting Pozdrowienie Pozdrowienie drukowane w korespondencji Pozdrowienie drukowane w korespondencji C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Tytuł Tytuł jednostki Tutuł jednostki powiązanej. Title
character varying(40)
String
Birthday Urodziny Urodziny lub data rocznicy Urodziny lub data rocznicy Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Numer telefonu Numer telefonu Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Inny numer telefonu Inny numer telefonu Phone2
character varying(40)
String
Fax Faks Numer faksu Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info Sprawdzanie emaili Sprawdzanie adresu email Pole zawiera dane o sprawdzeniu adresu email. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact Ostatni kontakt Data ostatniego kontaktu Data ostatniego kontaktu z kontrahentem. LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result Ostatni wynik Rezultat ostatniego kontaktu Rezultat ostatniego kontaktu LastResult
character varying(255)
String
TAB: BP Access

Opis: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources


Pomocy If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.


Plik:Kontrahenci - BP Access - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Access Type Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Typ logiczny dokumentu Typ logiczny dokumentu Wskazuje bazę lub punkt rozpoczęcia dokumentu. Powielone typy dokumentów mogą dzielić jeden typ dokumentu bazowego. DocBaseType
character(3)
List
Request Type Typ zapytania Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..) Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Obszar zainteresowania

Opis: Obszar zainteresowania kontrahentem


Pomocy Obszar zainteresowania może zostać użyty do porwadzenia kamapni marketingowych


Plik:Kontrahenci - Obszar zainteresowania - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Obszar zainteresowania Obszar zainteresowania lub temat Obszar zainteresowania wskazuje z czym związany jest dany kontakt. Może zostać użyty np w kampaniach marketingowych R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Data podpisu Data złożenia podpisu Data złożenia podpisu. SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Popieraj - data Date the contact opted out If the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest Area OptOutDate
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.