Igény feldolgozása (Aablak ID-203)

Innen: iDempiere huAablak: Igény feldolgozása

Leírás: Igény-feldolgozásának meghatározása

Segítség: Az Igény feldolgozása ablakban különböző időben, és gyakorisággal megjelenő folyamatokat lehet beállítani.TAB: Igény feldolgozása

Leírás: Igény feldolgozása


Segítség Az Igény feldolgozása ablakban különböző időben, és gyakorisággal megjelenő folyamatokat lehet beállítani. Ha nem kerül más felhasználó kiválasztásra, akkor a tételek az ügyfélszolgálati vezető részére kerülnek kiadásra. Az igény feldolgozása végrehajtható egy meghatározott igény típusra, vagy minden típusra.


Fájl:Igény feldolgozása - Igény feldolgozása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request Type Igény típusa Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert after Days Due Számlalejáratot követő figyelmeztetés E-Mail küldése a számla lejáratot követő meghatározott napon (0=nincs figyelmeztetés) E-mail küldése a tétel lejáratát követően (a Következő teendő dátumát követően). Ha az érték nulla, nem kerül figyelmeztetés elküldésre. OverdueAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Reminder Days Emlékeztető napok A fizetési emlékeztetők kiküldése között eltellt napok száma az esedékes, vagy inaktív dokmentumokra. Ha egy dokumentum lejárt és tevékenység nem történik, egy emlékeztető kerül kiküldésre. A 0 azt jelenti, hogy nem kerül emlékeztető kiküldésre. Az Emlékeztető napok azon napok száma, amelyet követően az e-mail elküldésre kerül. RemindDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Escalate after Days Due Lejáratot követő kezelés A tétel kezelésének átadása vezető részére, a számla lejáratot követő meghatározott napon (0=nincs). A tétel átadásra kerül a vezető részére, a számla lejáratot követő meghatározott napon. Ha 0, akkor nem kerül átadásra. OverdueAssignDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Supervisor Ügyfélszolgálati vezető A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Inactivity Alert Days Aktivitás nélküli napok figyelmeztetése Figyelmeztetés küldése, ha nincs tevékenység a megadott napokon belül (0= nincs figyelmeztetés). Egy E-mail figyelmeztetés kerül elküldésre, ha az igénnyel kapcsolatban nem kerül sor válaszlépésre a meghatározott napon belül. InactivityAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Days to keep Log Napló megtartásának napszáma Napló bejegyzések megtartásának napszáma A régebbi bejegyzések törlésre kerülnek KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Utolsó futtattás dátuma A folyamat utolsó futtattásának dátuma Az Utolsó futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor került utoljára futtatásra. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Következő futtattás dátuma A folyamat következő futtattásának dátuma Az Következő futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor kerül legközelebb futtatásra. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Útvonal

Leírás: Igények kiosztása


Segítség Megadhatja az igény típusok sorrendjét, a kulcsszavakat és azt, hogy a webes és az E-mail igének kinek kerüljenek továbbításra. A kulcsszavak szóközzel, vesszővel, pontosvesszövel, tabulátorral, vagy enterrel. Az első egyezőség érvényesül (az első igénytípus, majd a kulcsszó).


Fájl:Igény feldolgozása - Útvonal - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Request Routing Igények kiosztása Igények automatikus elosztása null R_RequestProcessor_Route_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Igény feldolgozása Igények feldolgozó egysége Igények feldolgozó egysége R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Request Type Igény típusa Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Keyword Kulcsszó Nagybetű érzékeny kulcsszó Nagybetű érzékeny kulcsszó az egyeztetéshez. A különálló kulcsszavak szóközzel, vesszővel, pontosvesszővel, tabulátorral, vagy új sor elemmel választhatók el. Ne használjon olyan szűrési kifejezéseket, mint az "a", "egy". Ezen a ponton nem áll rendelkezésre "or" vagy "and" logikai feltétel. Keyword
character varying(60)
String
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Napló

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Igény feldolgozása - Napló - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Igény feldolgozása Igények feldolgozó egysége Igények feldolgozó egysége R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Összegzés Az Igény szöveges összegzése Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. Summary
character varying(2000)
Text
Error Hiba Egy hiba jelentkezett a végrehajtás során. null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Hivatkozás Rekordhoz tartozó hivatkozás A Hivatkozás megjeleníti a forrás dokumentum számát. Reference
character varying(60)
String
Text Message Szöveges üzenet Szöveges üzenet null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.