Customer Return (Aablak ID-53097)

Innen: iDempiere huAablak: Customer Return

Leírás: Customer Return (Receipts)

Segítség: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.TAB: Customer Return

Leírás: Enter Customer Returns


Segítség The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.


Fájl:Customer Return - Customer Return - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Rendelés napja Rendelés dátuma A rendelésfeladás dátumát jelenti. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA Vevői visszáru folyamat Vevői visszáru engedélyeztetése A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Rendelési hivatkozás Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés). Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban. POReference
character varying(20)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Mozgás dátuma A készlet ki-, vagy be mozgatásának dátuma. A Mozgás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a készlet kifelé vagy befelé mozgatásra került. Lehet kiszállítás, bevételezés, vagy raktárközi tranzakció eredménye. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Üzlet/Raktár Raktár és kiszolgálási pont Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritás Egy dokumentum prioritása A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via Szállítási mód Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Fuvarozók A termék szállításának módja. A szállítás a szállítás módját jelöli. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Üzletkötő Üzletkötő, vagy ügynök. Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Szállítási szabályok Szállítás ütemezését határozza meg. A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule Szállítási díj szabályok A szállítási díj felszámításának módját jelenti. A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Szállítási költség Szállítási költség A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget. FreightAmt
numeric
Amount
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Terhelési összeg Terhelési összeg A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Közvetlen szállítás A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el. A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges. IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from Sorok másolása A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt Bevétbizonylatból számla generálása Ebből a bevételezési bizonylatból létrehozza és feldolgozza a számlát. A bizonylatnak megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. A Bevétbizonylatból számla generálása egy számlát állít elő a kiválasztott bevétbizonylatból, és összepontozásra kerül a bevétbizonylattal. Megadhatja a dokumentum azonosítót, ha a dokumentum típusa és a manuális azonosító megadás enegedi. GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Mozgás típusa Készletmozgás módja. A Mozgás típusa lehet bejövő, kimenő, termelésbe átsoroló, stb. MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Megerősítés megadása Dokumentum megerősítésének megadása A megerősítéseket szükséges megszerezni a dokumentum feldolgozását megelőzően. CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit Úton lévő A tétel úton lévő. A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer. IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Bevétel dátuma Az áru beérkezésének dátuma. A Bevétel dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a termék megérkezett. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Dokumentum státusz A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Szállítás folyamata Kiszállítás / bevételezés folyamata (készlet aktualizálással) Kiszállítással / bevételezéssel a termékek a készletről le, vagy készletre kerülnek, és a sorok megjelölésre kerülnek, hogy a tételek kiszállításra, vagy átvételre kerültek-e. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute Vitatott Vitatott tétel dokumentuma Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Receipt Line

Leírás: Shipment Line


Segítség The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.


Fájl:Customer Return - Receipt Line - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Szállítás/átvétel Áruszállítás dokumentuma Áruszállítás / áruátvétel M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
RMA Line Vevői visszáru sor Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora Részletes információ a visszáruról. M_RMALine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Raktárhely Raktárhely A Raktárhely mutatja, hogy a termék a raktárban hol található. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Quantity Mennyiség A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Mozgás mennyisége A mozgatott termék mennyisége. A Mozgás mennyisége jelenti a tranzakciós mennyiséget. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Válogatott mennyiség null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Cél mennyiség Mozgatási cél mennyiség A mennyiség, amelyet meg kellene kapni. TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Megerősített mennyiség A megérkezett mennyiség megerősítése. A megérkezett mennyiség megerősítése. ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Selejtezett mennyiség A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került. null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Projekt fázis Projekt fázis null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projekt feladat Egy fázis aktuális projekt feladata. A Projekt feladat mutatja egy fázis aktuális feladatát. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Confirmations

Leírás: Optional Confirmations of Receipt Lines


Segítség The quantities are in the storage Unit of Measure!


Fájl:Customer Return - Confirmations - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Szállítás/átvétel sora Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Beszállítás/kiszállítás megerősítése Beszállítás/kiszállítás megerősítése Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása. M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok Megerősítés részletezése M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Megerősítés azon. Megerősítés azonosítója null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Cél mennyiség Mozgatási cél mennyiség A mennyiség, amelyet meg kellene kapni. TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Megerősített mennyiség A megérkezett mennyiség megerősítése. A megérkezett mennyiség megerősítése. ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Eltérés Eltérő mennyiség null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Selejtezett mennyiség A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került. null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
TAB: Matched POs

Leírás: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line


Segítség null


Fájl:Customer Return - Matched POs - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Szállítás/átvétel sora Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Order Line Vevőrendelés sora Vevőrendelés sora A Vevőrendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Invoices

Leírás: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line


Segítség null


Fájl:Customer Return - Matched Invoices - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Szállítás/átvétel sora Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.