Ομάδα Παγίων (παράθυρο ID-252)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ομάδα Παγίων

περιγραφή: Ομάδα από Πάγια

Βοήθεια: Η Ομάδα Παγίων προσδιορίζει τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς. Εάν μια ομάδα Παγίων είναι Επιλεγμένη στην κατηγορία προϊόντος, τότε δημιουργούνται Πάγια όταν παραδίδεται αυτό το στοιχείο.TAB: Asset Group

περιγραφή: Group of Assets


Βοήθεια The group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.


Αρχείο:Ομάδα Παγίων - Asset Group - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Owned Owned The asset is owned by the organization The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
Depreciate Depreciate The asset will be depreciated The asset is used internally and will be depreciated IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
One Asset Per UOM One Asset Per UOM Create one asset per UOM If selected, one asset per UOM is created, otherwise one asset with the quantity received/shipped. If you have multiple lines, one asset is created per line. IsOneAssetPerUOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create As Active Create As Active Create Asset and activate it You may want to consider not to automatically make the asset active if you need to get some additional information IsCreateAsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Group Account

περιγραφή: Setup for Group Accounts


Βοήθεια Setup of Group Accounts allows the user to set the default values for a particular asset group. If "Use as defaults" on this tab is checked then the predefined values on this tab will be populated in the appropriate fields for an individual asset.


Αρχείο:Ομάδα Παγίων - Group Account - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Group Asset Group Group of Assets The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10) NOT NULL
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10) NOT NULL
Table
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Usable Life - Years Usable Life - Years Years of the usable life of the asset null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Usable Life - Months Months of the usable life of the asset null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Process Now Process Now null null Processing
character(1)
Yes-No
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1)
Yes-No
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(22)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.