Ημερολόγιο ΓΚ (παράθυρο ID-132)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ημερολόγιο ΓΚ

περιγραφή: Εισάγετε και αλλάξτε χειροκίνητες Ημερολογιακές Εγγραφές

Βοήθεια: Εισάγετε και αλλάζετε Χειροκίνητα Ημερολογιακές ΕγγραφέςTAB: Batch

περιγραφή: General Ledger Journal Batch


Βοήθεια The GL Journal Batch Tab defines the control parameters for a Journal Batch. A Batch can consist of multiple Journals. If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.


Αρχείο:Ημερολόγιο ΓΚ - Batch - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Journal Batch Journal Batch General Ledger Journal Batch The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. GL_JournalBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Now Process Now null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255) NOT NULL
String
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Date Document Date Date of the Document The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Control Amount Control Amount If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount If the control amount is zero, no check is performed.

Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed.

ControlAmt
numeric
Amount
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1)
Yes-No
Total Debit Total Debit Total debit in document currency The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Total Credit Total Credit in document currency The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Batch Process Batch null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Copy Details Copy Journal/Lines from other Journal Batch null CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Journal

περιγραφή: General Ledger Journal


Βοήθεια The GL Journal Tab defines the control parameters for a single GL Journal. If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.


Αρχείο:Ημερολόγιο ΓΚ - Journal - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Journal Journal General Ledger Journal The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
Process Now Process Now null null Processing
character(1)
Button
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Journal Batch General Ledger Journal Batch The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType PostingType The type of posted amount for the transaction The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budget General Ledger Budget The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Document Date Date of the Document The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Rate Currency Conversion Rate The Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currency CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Control Amount If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount If the control amount is zero, no check is performed.

Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed.

ControlAmt
numeric
Amount
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Total Debit Total debit in document currency The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Total Credit Total Credit in document currency The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Process Journal null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Line

περιγραφή: General Ledger Journal Line


Βοήθεια The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.


Αρχείο:Ημερολόγιο ΓΚ - Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Journal General Ledger Journal The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Generated This Line is generated The Generated checkbox identifies a journal line that was generated from a source document. Lines could also be entered manually or imported. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Λογαριασμός Account used Ο (φυσικός) λογαριασμός που χρησιμοποιείται Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Location From Location that inventory was moved from The Location From indicates the location that a product was moved from. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Location To Location that inventory was moved to The Location To indicates the location that a product was moved to. C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Rate Currency Conversion Rate The Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currency CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Combination Valid Account Combination The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Asset Asset used internally or by customers An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Asset Group Group of Assets The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit Source Debit Source Debit Amount The Source Debit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Source Credit Source Credit Amount The Source Credit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Καταγεγραμμένη Χρέωση Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Χρέωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Καταγεγραμμένη Πίστωση Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης Το Ποσό Καταγεγραμμένης Πίστωσης δείχνει το ποσό της συναλλαγής, σε νόμισμα της λογιστικής αυτού του τμήματος AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Amount


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.