Request Processor (Vindue ID-203)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Request Processor

Beskrivelse: Define Request Processors

Hjælp: The Request Processor Window allows you to define different processes that you want to occur and the frequency and timing of these processes A Request Processor can be just for a specific Request Type or for all.TAB: Henvend. styring

Beskrivelse: Henvend. styring


Hjælp Her kan du definere processer, som skal indtræffe, samt deres hyppighed og timing. Hvis der ikke findes andre brugere, knyttes emnerne til den overordnede.


Fil:Request Processor - Henvend. styring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert after Days Due Påmind efter overskredne dage Send e-mail-påmindelse efter antal overskredne dage (0 = ingen påmindelser) Send en e-mail-påmindelse efter emnets overskridelse. Hvis værdien er 0, sendes ingen påmindelser. OverdueAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Reminder Days Reminder Days Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document When a document is due for too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders.

The Remind Days are the days when the next email reminder is sent.

RemindDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Escalate after Days Due Opprioritér efter forfaldne dage Opprioritering til overordnet efter antal overskredne dage Emnet opprioriteres og tilknyttes den overordnede efter antal overskredne dage. OverdueAssignDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Supervisor Ansvarlig Brugerens overordnede - bruges ved opprioritering Her angives den person, som skal benyttes ved videresendelse og opprioritering af sager til denne bruger. Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Inactivity Alert Days Inactivity Alert Days Send Alert when there is no activity after days (0= no alert) An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined. InactivityAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Senest kørt den Dato, hvor processen senest blev kørt Her angives det seneste tidspunkt, processen blev kørt. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Næste kørsel den Dato, hvor processen køres næste gang Her angives den næste gang, processen køres. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Fordeling

Beskrivelse: Fordeling af henvendelse


Hjælp Definér rækkefølgen af nøgleord, og hvem internethenvendelser og mail skal fordeles til.


Fil:Request Processor - Fordeling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Request Routing Fordeling af henvendelse Automatisk fordeling af henvendelser null R_RequestProcessor_Route_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Henvendelsesprogram null null R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Keyword Søgeord Nøgleord - store og små bogst. Nøgleordssøgning med store/små bogstaver. Hvis der er til ord, skal begge ord forefindes. Keyword
character varying(60)
String
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Log

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Request Processor - Log - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor Henvendelsesprogram null null R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Resumé Tekstresumé af henvendelsen Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occurred in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Reference Postens reference Her vises kildebilagsnummeret. Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.