Payment Term (Vindue ID-141)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Payment Term

Beskrivelse: Maintain Payment Terms

Hjælp: The Payment Terms Window defines the different payment terms that you offer your customers and that are offered to you by your vendors. Each invoice must contain a Payment Term. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.TAB: Betaling betingelse

Beskrivelse: Definér betalingsbetingelser


Hjælp Her defineres de forskellige betalingsbetingelser, du ønsker at tilbyde dine handelspartnere ved betaling af fakturaer samt de betingelser, som dine leverandører tilbyder dig ved betaling af dine fakturaer. På standardfakturaen udskrives betalingsbetingelsens navn og bilagsnote.


Fil:Payment Term - Betaling betingelse - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Fast forfaldsdato Betaling forfalder på fast dato Her angives, om fakturaer med denne betalingsbetingelse forfalder på en fast dag i måneden. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery Efter levering Forfalder efter levering i stedet for ved fakturering Her angives, at betaling skal forfalde efter levering i stedet for efter fakturering. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Næste arbejdsdag Betaling forfalder næste arbejdsdag Her angives, at betaling forfalder næste arbejdsdag efter faktura eller levering. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Fast skæring (dag) Forfaldsdag i måneden Her angives den månedsdag, fakturaen forfalder. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Fast skæring (måned) Seneste dag til medtag. i næste forfaldsdato Her angives den seneste dag, hvor fakturaer kan medtages i den aktuelle forfaldsdato. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Fast startmåned Antal måneder (0 = samme, 1 = følgende) Her angives antal måneder regnet fra den aktuelle måned til indikering af fakturaforfald. 0 betyder samme måned, 1 følgende måned. Feltet vises kun, hvis du har valgt en fast forfaldsdato. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Netto dage Nettodage til betalingsforfald Angiver det antal dage efter fakturadatoen, inden for hvilke betaling skal falde. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Netto dag Nettodage til betalingsforfald Her overskrives antal nettodage med det relative antal dage til den definerede dag. NetDay
character(1)
List
Discount Days Dage til rabat Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabat (%) Rabat i procent Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Dage til rabat 2 Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft. DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Rabat 2 (%) Rabat i procent Her angives den tilbudte eller opnåede rabat i procent. Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Respit (dage) Antal dage efter overskridelse til fremsendelse af første rykkerbrev Her angives det antal dage, der skal gå efter overskridelsen, til at første rykkerbrev afsendes. Feltet vises kun, hvis du har sat kryds ved Send rykkerbrev. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Validate Validate Payment Terms and Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Payment Term - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Schedule

Beskrivelse: Payment Schedule


Hjælp null


Fil:Payment Term - Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Procentsats Procent af det fulde beløb Procent af et beløb (op til 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Netto dage Nettodage til betalingsforfald Angiver det antal dage efter fakturadatoen, inden for hvilke betaling skal falde. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Dage til rabat Antal dage regnet fra fakturadatoen til rabatten træder i kraft Her angives det antal dage, inden for hvilket betalingen skal falde, for at den angivne rabat træder i kraft. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Rabat (%) Rabat i procent Her angives den ydede eller opnåede rabat i procent. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.