Expense Report (Vindue ID-235)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Expense Report

Beskrivelse: Time and Expense Report

Hjælp: The time and expense report allows you to capture time spent on a project, billable time and to claim expenses.TAB: Udgift rapport

Beskrivelse: Tids- og udgiftsrapport


Hjælp Angiv tid og udgifter for medarbejder eller leverandør (handelspartner).
Prislisten bestemmer standardomkostninger ifm. de udgifter, produkter eller ressourcer, der skal godtgøres. På den måde er det en "indkøbsprisliste". Lageret bruges til at korrigere oversigten over varer, der faktureret til kunder (dvs. hvis der ikke faktureres, justeres lageret ikke).
Bemærk, at handelspartneren skal være en medarbejder med en adresse og kontaktperson!


Fil:Expense Report - Udgift rapport - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Report Date Rapportdato Udgifts-/tidsrapportdato Dato på udgifts-/tidsrapport DateReport
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Approval Amount Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Expenses Kør udgifter null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Rapport linje

Beskrivelse: Tids- og udgiftsrapportlinje


Hjælp Angiv udgifter og fakturerbare og ikke-fakturerbare timer. Hvis du angiver et beløb større end nul som faktureret beløb, bruges dette beløb ved fakturering af kunden. Ellers bruges prisen fra kundens aktuelle salgsprisliste.


Fil:Expense Report - Rapport linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Expense Report Udgiftsrapport Tids- og udgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Udgiftsdato Dato for udgift Dato for udgift DateExpense
timestamp without time zone
Date
Time Report Tidsrapport Linjen er kun en tidsrapport (ingen udgifter) Linjen indeholder kun tidsoplysninger IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Expense Amount Udgiftsbeløb Udgift som beløb Udgiftsbeløb i valuta ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Fakturapris Enhedspris, der skal faktureres, eller 0 for standardpris Enhedspris i handelspartnerens valuta. Hvis den er 0, bruges standardprisen fra handelspartnerens (kundens) salgsprisliste. InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric
Amount
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(255)
Text
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.